0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontrola pracowników - jakie są legalne sposoby?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Większość pracodawców nie ufa swoim podwładnym bezgranicznie, dlatego stosuje różnorodne metody kontroli. Jednak nie wszystkie z nich są legalne, w związku z tym warto zastanowić się nad tym, jak daleko można posunąć się w inwigilacji zatrudnionych osób. Kiedy kontrola pracowników jest legalna?

Kontrola pracowników - obowiązek poinformowania

Przedsiębiorca decydujący się na kontrolowanie pracowników w jakikolwiek sposób jest zobowiązany do poinformowania ich o samym podjęciu tego typu działań i ich zakresie. Pracodawca w większości przypadków nie potrzebuje zgody zatrudnionych na prowadzenie działań kontrolnych.

Informacje o kontroli pracowników powinny zostać zamieszczone w zawartej umowie lub regulaminie wewnętrznym.

Co ważne, zgodnie z art. 111 Kodeksu pracy kontrola pracowników nie może naruszać godności i innych dóbr pracowniczych.

Kontrola pracowników - jakie są sposoby?

Metody kontroli pracowników i ich pracy bywają różne i dość często uzależnione są od specyfiki branży, w której działa przedsiębiorstwo.

Najbardziej rozpowszechniony jest monitoring wideo. Dotyczy przede wszystkim zakładów produkcyjnych, supermarketów czy magazynów, gdzie kontrola jest jak najbardziej uzasadniona (m.in. ochrona przed kradzieżami). Nagrania z monitoringu podlegają szczególnej ochronie, bowiem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przedsiębiorca jako administrator danych jest zobligowany do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo nagrań, tak by nie trafiły w niepowołane ręce.

Ważne!

Instalowanie kamer w toaletach jest zabronione.

W przypadku pracy biurowej często stosowanym rozwiązaniem jest monitoring komputerów. W ten sposób pracodawca może kontrolować dwa obszary - wywiązywanie się ze swoich obowiązków, jak i bezpieczeństwo przepływu danych.

Pracodawca ma pełne prawo do kontroli korespondencji zarówno tej tradycyjnej - papierowej, jak również elektronicznej. Nie może przy tym naruszać godności i dóbr pracowniczych.

Ważne!

Korespondencja podlega kontroli pracodawcy jedynie wówczas, gdy jest adresowana do danego pracownika ze wskazaniem adresu firmy.

Kontrola pracowników to jeden z elementów, z których korzystają menedżerowie i kierownicy do nadzorowania efektów pracy swoich zespołów. Jednak należy pamiętać, że korzystając z narzędzi kontroli trzeba zachować umiar i zdrowy rozsądek, by nie zrazić do siebie i firmy zatrudnionych w niej osób.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów