0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Możesz legalnie obniżyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia oraz o dzieło) stają przed dylematem, czy zdecydować się na opłacanie dobrowolnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy też zrezygnować ze spokoju ducha, ale zatrzymać w kieszeni niemałe pieniądze. W końcu ok. 390 zł miesięcznie to kwota, z której nie rezygnuje się łatwo. Z drugiej strony - zdrowie to przecież rzecz najcenniejsza. 

Ubezpieczenie zdrowotne przy umowach cywilnoprawnych

Pracownicy wykonujący swoje zadania na podstawie umowy o pracę nie mają takiego dylematu. W ich przypadku pracodawca ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne z pensji każdej zatrudnionej osoby. W tym przypadku ubezpieczenie to ma bowiem charakter obowiązkowy.

Przy umowach cywilnoprawnych ubezpieczenie zdrowotne jest przywilejem, z którego pracownik może, ale nie musi skorzystać. W sytuacji, gdy zdecyduje się on na opłacanie składki zdrowotnej, wówczas to jego obowiązkiem jest troszczenie się o to, żeby co miesiąc na koncie ZUS znalazła się odpowiednia kwota.

Na rozwiązanie takie decydują się najczęściej osoby, które oprócz zatrudnienia na podstawie umowy śmieciowej nie mają żadnego innego źródła utrzymania i jednocześnie nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. studiów).

Jednak nie każdy wie, że kwotę ubezpieczenia można znacząco obniżyć - z ok. 390 na 50 zł. Jak? To bardzo proste.

Odliczenie w rocznym zeznaniu

Podatnik ma prawo do do pomniejszenia podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu rocznym (kwotę wykazuje się w części “Odliczenia od podatku” w pozycji przeznaczonej specjalnie do tego celu). Co ważne, prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy składki te są odprowadzane przez płatnika (pracodawcę), czy płacone osobiście przez podatnika (pracownika). To oznacza, że mogą z tego prawa skorzystać nie tylko osoby, które podlegają temu ubezpieczeniu obowiązkowo, ale także dobrowolnie.

Podatnicy często nie mają pojęcia o takim rozwiązaniu i albo rezygnują z dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, albo robią to, z bólem serca ponosząc wydatek w wysokości 4080 zł rocznie.

W zeznaniu rocznym podatnik może odliczyć składki zdrowotne do pewnego limitu. Problemu z tym nie mają osoby zatrudnione na umowę o pracę, ponieważ w informacjach o osiągniętych dochodach uzyskanych od pracodawców wpisywane są kwoty podlegające odliczeniom. Podatnicy dobrowolnie opłacający składki na rzeczone ubezpieczenie sami muszą pilnować limitu.

Składki zdrowotne opłacane są w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru, natomiast odliczeniu od podatku mogą podlegać składki do 7,75 proc. podstawy wymiaru składki.

Odliczyć można tylko to, co zostało zapłacone

Należy przy tym pamiętać, iż odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym. Oznacza to, że w przypadku składki za grudzień 2013 roku, która zostanie odprowadzona w styczniu 2014 roku, odliczenia jej będzie można dokonać dopiero w zeznaniu podatkowym za rok 2014.

Trzeba również wiedzieć, że składki nieodliczone w jednym roku nie przechodzą na rok następny. Ponadto pamiętać należy, iż odliczenie nie dotyczy składek:

  • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy,
  • których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Warto wspomnieć również o potwierdzeniu opłacenia składki - podatnik, aby mógł skorzystać z odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, powinien posiadać dowód jej zapłaty, np. przelew, wyciąg bankowy lub zaświadczenie z ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów