0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o wydanie interpretacji ZUS - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Nie tylko w przypadku problemów z interpretacją przepisów podatkowych przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie interpretacji dotyczącej jego sprawy. Również Zakłady Ubezpieczeń Społecznych dają taką możliwość. Wynika to bezpośrednio z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 10). Zasady składania wniosku o interpretację związaną z zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń są zbliżone do tych dotyczących interpretacji podatkowych. Do kogo należy skierować wniosek o wydanie interpretacji ZUS? Więcej w artykule!

Pobierz darmowy wzór wniosku o wydanie interpretacji w formacie PDF oraz DOCX!

Do pobrania:

Wniosek o wydanie interpretacji ZUS - wzór.pdf
Wniosek o wydanie interpretacji ZUS - wzór.doc

Czego może dotyczyć wniosek o wydanie interpretacji ZUS?

ZUS wydaje interpretacje w zakresie zagadnień dotyczących:

 1. obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

 2. zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

 3. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zakład ubezpieczeń nie wyda więc interpretacji przedsiębiorcy, którego problem będzie dotyczył zagadnień związanych np.:

 1. z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym,
 2. z obowiązkiem świadczenia przez przedsiębiorcę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 3. z uznaniem danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 4. ze świadczeniami (np. chorobowe, macierzyńskie),
 5. z zasadami składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.

Do kogo kierować wniosek o wydanie interpretacji ZUS?

Oddziały wydające interpretacje są dwa:

 • Oddział ZUS w Gdańsku ( wydaje interpretacje dla płatników przynależnych do oddziałów w: Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze);
 • Oddział ZUS w Lublinie (wydaje interpretacje dla płatników przynależnych do oddziałów w:Bielsku - Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu).

W związku z tym wnioskodawca kieruje wniosek o wydanie interpretacji ZUS do jednego z dwóch oddziałów uprawnionych do wydawania indywidualnych interpretacji do którego przynależy ze względu na adres zamieszkania (ZUS zwraca szczególną uwagę na podanie kodu adresowego w danych wnioskodawcy).

Co powinien zawierać wniosek o wydanie interpretacji ZUS?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawieniami ZUS wniosek o wydanie interpretacji ZUS powinien zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy (w przypadku osób fizycznych będzie to miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy),
 3. numer identyfikacji podatkowej NIP,
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 5. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 6. jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika - wskazanie danych osobowych oraz adresu ustanowionego pełnomocnika,
 7. przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Składany przez przedsiębiorcę wniosek o wydanie interpretacji ZUS powinien również przedstawiać zaistniały stan faktyczny czy też przyszłe zdarzenie oraz swoją interpretację przepisów.

Dodatkowo jeżeli wniosek będzie składany przez pełnomocnika należy dołączyć do niego pełnomocnictwo.

Ile wynosi opłata za wniosek o wydanie interpretacji ZUS?

Opłata za złożenie wniosku o wydanie interpretacji ZUS jest zależna od ilości stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych ujętych we wniosku. Jeżeli przedsiębiorca przedstawi jedno zdarzenie lub jeden stan faktyczny opłata za wniosek o wydanie interpretacji ZUS wynosi 40 zł. Opłaty należy dokonać w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. Na potwierdzeniu zapłaty powinien widnieć numer NIP wnioskodawcy.

Kiedy przedsiębiorca otrzyma odpowiedź?

ZUS na udzielenie odpowiedzi ma 30 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli w tym terminie nie wyda opinii przyjmuje się, że stanowisko przedsiębiorcy wskazane we wniosku jest właściwe.

Jakie są konsekwencje ubiegania się o wydanie interpretacji?

Wydanie interpretacji nie jest w żaden sposób wiążące dla przedsiębiorcy. Może on ale nie musi zastosować się do niej. W przypadku gdy zastosuje się do wydanej przez ZUS interpretacji będzie chroniony przed ewentualną zmianą stanowiska Zakładu ubezpieczeń. Wydana bowiem interpretacja jest dla instytucji jej wydającą wiążąca. Nie może bez poważnej przyczyny ulec zmianie.

Wydana interpretacja pełni zatem głównie funkcję ochronną dla przedsiębiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów