0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasy fiskalne online 2020–2023

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z rozpoczęciem 2020 roku stopniowo wchodzi w życie obowiązek przejścia na kasy fiskalne online uregulowany w Ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, zwanej dalej ustawą. Zmiany w tym zakresie będą wdrażane do 2023 roku. Jak dokładnie będzie przebiegał ten proces? Szczegóły w artykule.

Kasy fiskalne online – kogo dotyczy obowiązek?

Wdrażanie obowiązku przejścia na kasy fiskalne online i likwidacji kas z zapisem elektronicznym i papierowym następuje etapami. Będzie obejmować wraz z upływem czasu coraz więcej przedsiębiorców, którzy zostali podzieleni na grupy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Styczeń 2020

W styczniu 2020 roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej online dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów (np. naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), a także wymiany opon lub kół wymienionym pojazdom i motorowerom;

  • sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy i gaz do napędu silników spalinowych.

Lipiec 2020

W lipcu grupa przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania kasy fiskalnej online poszerzy się o tych, którzy:

  • oferują stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem (mowa o stacjonarnych placówkach gastronomicznych i usługach dotyczących krótkotrwałego zakwaterowania);

  • sprzedają węgiel, brykiet i inne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu służących do celów opałowych.

Styczeń 2021

W styczniu 2021 roku obowiązkiem rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej online zostaną obciążeni również przedsiębiorcy prowadzący działalność:

  • fryzjerską;

  • kosmetyczną lub kosmetologiczną;

  • budowlaną;

  • związaną z opieką medyczną, w której ramach usługi świadczą lekarze i lekarze dentyści;

  • prawniczą;

  • powiązaną z działalnością obiektów, których celem jest poprawa kondycji fizycznej – jednak tylko w zakresie wstępu.

Styczeń 2023

Ostatecznie zmiana obejmie wszystkich przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do rejestracji sprzedaży na kasie – będą oni musieli korzystać z kasy fiskalnej online. Nie ma jednak obowiązku, aby przedsiębiorcy, których nie uwzględniono w powyższym wykazie, wymienili kasy na kasy online do 1 stycznia 2023 roku. Będą oni musieli dokonać tego w momencie, w którym, w przypadku kas z zapisem papierowym, dojdzie do ich całkowitego zużycia, a w przypadku kas z zapisem elektronicznym – kiedy nastąpi wyczerpanie pamięci fiskalnej i konieczność jej wymiany.

Kasy fiskalne online a dostępność innych kas

Ustawa mówi, że kasy z zapisem papierowym można było nabyć do 31 sierpnia 2019 roku – oznacza to więc, że obecnie taki rodzaj kasy nie jest już dostępny na rynku. Kasy z elektronicznym zapisem kopii będą z kolei w sprzedaży do 31 grudnia 2022 roku.

Kasy fiskalne online – oferta serwisu wFirma.pl

System wFirma.pl oferuje przedsiębiorcom rejestrującym sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej online możliwość wprowadzania przychodów z łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej.

W tym celu należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola. W polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA oraz w polu NUMER DOKUMENTU wprowadzić nadany przez podatnika numer (np. ŁRO 1/12/2019) i zapisać.   

kasy fiskalne online

Wpis zostanie ujęty w kolumnie 7 – sprzedaż towarów i usług lub w Ewidencji Przychodów oraz w rejestrze VAT sprzedaży.

Ponadto można skorzystać z integracji systemu z drukarkami online, co pozwala na wystawianie paragonów fiskalnych bezpośrednio z systemu. Więcej w tym temacie można przeczytać w artykule pomocy: Drukarki fiskalne online – integracja z systemem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów