0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasy fiskalne online – ostateczny termin na odroczenie instalacji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca br. kolejni przedsiębiorcy zobowiązani będą wdrożyć kasy fiskalne online. Mają oni jednak prawo przesunąć czas ich instalacji po uprzednim złożeniu wniosku o odroczenie. Kiedy upływa termin jego złożenia? Sprawdziliśmy!

Kasy fiskalne online od 1 lipca br. a podmioty zobowiązane

Od 1 lipca br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii kolejne grupy zawodów zostaną objęte obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej online. Będzie on dotyczyć działalności o następującym charakterze świadczenia usług:

  • budowlanych;

  • fryzjerskich;

  • kosmetycznych i kosmetologicznych;

  • prawniczych;

  • związanych z opieką medyczną, którą świadczą lekarze i dentyści;

  • w ramach działalności obiektów, które służą polepszeniu kondycji fizycznej.

Więcej w zakresie obowiązku wdrożenia kas rejestrujących online w artykule: Kasy fiskalne online – ostateczny termin wdrożenia.

Kasy fiskalne online a przesunięcie terminu wdrożenia

Przedsiębiorcy, którzy na mocy rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego kas rejestrujących online zobowiązani są wdrożyć kasy fiskalne online z dniem 1 lipca br., mają możliwość odroczenia terminu instalacji. Odroczenie w zakresie wdrożenia jest wykonalne, jeśli we właściwym czasie przedsiębiorca złoży wniosek o odroczenie terminu instalacji kasy fiskalnej.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się odroczyć w czasie instalację kasy online, do końca czerwca zobligowany jest złożyć wspomniany wniosek we właściwym urzędzie skarbowym.

Składany wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie odroczenia terminu instalacji, bowiem zgodnie z art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa „organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego – ponadto podatnik zobowiązany jest również wskazać nowy termin, w którym nastąpi wdrożenie kasy fiskalnej online”.

Organ podatkowy z chwilą otrzymania wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie 30-dniowym od daty jego wpływu wyda decyzję w sprawie.

Po upływie terminu na odroczenie przedsiębiorca będzie zobowiązany zainstalować kasę fiskalną online z dniem 1 lipca br. Warto jednak zaznaczyć, że nieterminowe wdrożenie kasy fiskalnej online skutkuje brakiem prawa do skorzystania z ulgi na zakup elektronicznej kasy fiskalnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów