0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konflikt w pracy może mieć zalety - dowiedz się, jakie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Konflikt w pracy jest dość powszechnym zjawiskiem. Wiele osób podchodzi do niego w negatywny sposób, a nawet unika go, zapominając, że może posłużyć usprawnieniu pracy, a nawet polepszeniu relacji między pracownikami. Wystarczy tylko wiedzieć, jak konstruktywnie go rozwiązywać.

Konflikt w pracy - najczęstsze przyczyny

Konflikt w pracy najczęściej wynika z trudności w komunikowaniu się, różnic w osobowościach pracowników, a czasem też z relacji pracowniczych. W obecnych czasach problemy w komunikacji międzyludzkiej stają się niestety coraz powszechniejsze, głównie ze względu na dużą liczbę sygnałów, która dociera do nas w tym samym momencie. Taki natłok bodźców skutkuje obniżoną możliwością odbierania i przetwarzania części informacji, co przekłada się na późniejsze błędy w ich interpretacji. Inną przyczyną złej komunikacji jest brak umiejętności przekazania informacji. Komunikaty zbyt ogólne będą skutkować licznymi niedomówieniami, nieprecyzyjne - np. w przypadku delegowania zadań - będą powodować niejasności w działaniach, a nieumiejętne przekazanie krytyki przełoży się bezpośrednio na niezadowolenie i złość pracowników.

Konflikt w pracy związane z osobowością nie zawsze wynikają z odmiennych charakterów pracowników. Czasami stoją za nimi uprzedzenia, wyznawane wartości lub cele. Trudne jest utrzymywanie pozytywnych relacji z kimś, kto jest całkowicie od nas różny, a jeśli obie osoby mają silne charaktery, to w pewnym momencie może dojść między nimi do konfliktu. W niektórych przypadkach możemy mieć do czynienia z osobami, które po prostu są konfliktowe - często prezentują postawę roszczeniową, są mało elastyczne, nie obchodzi ich zdanie innych, przez co współpraca z nimi jest naprawdę trudna.

Konflikt wynikający z relacji najczęściej dotyczy relacji zależności pomiędzy pracownikiem a jego przełożonym. Przyczyną może być tutaj narzucony odgórnie zakres obowiązków, niekonsekwencja działań, odmawianie prawa głosu, stronniczość, czy też ciągła krytyka. Ten rodzaj konfliktu skutkuje najczęściej dużą frustracją pracowników, spadkiem motywacji do dalszej pracy oraz złą atmosferą w biurze, która może przełożyć się na dużą rotację pracowników, gdyż ciężko jest w takiej sytuacji wydajnie pracować.

Konflikt w pracy - konsekwencje

Największą grupę konfliktów w pracy stanowią jednak te ukryte. Rzadko zdarza się, aby pracownik powiedział swojemu przełożonemu bezpośrednio, że coś mu się nie podoba lub z czymś się nie zgadza. Udawanie, że konfliktu nie ma, nie spowoduje jego zniknięcia, a jedynie rozciągnie go w czasie. Ukrywanie w sobie emocji oraz konfliktu można porównać do bomby z opóźnionym zapłonem. Dlaczego? Niezadowolenie i frustracja będą stale rosły, aż w pewnym momencie dojdzie do wybuchu, niosącego ze sobą bardzo gwałtowny konflikt jawny. Wiele osób boi się bezpośredniej konfrontacji, tłumacząc, że nie mają równych szans w starciu ze swoim przełożonym i że zostaną przez niego zdominowani.

Konflikt w pracy - metody rozwiązywania

Aby rozwiązać konflikt, konieczna jest współpraca między pracownikiem a przełożonym. Nie oszukujmy się - nie da się rozwiązać konfliktu za pomocą kilku maili, najlepiej jest porozmawiać na żywo. Warto taką rozmowę odbyć na chłodno, bez gwałtownych emocji, tak żeby później nie żałować tego, co się powiedziało. Nie można zapominać o szacunku dla swojego rozmówcy, nawet jeśli nie zgadzamy się z jego zdaniem. Należy pozwolić się wypowiedzieć drugiej osobie, a następnie przedstawić swoje zdanie. Przed rozmową warto się zastanowić, czy istnieje jakieś rozwiązanie albo kompromis, który można byłoby w tej sytuacji osiągnąć i zaproponować go w trakcie. Na pewno uda się osiągnąć jakieś porozumienie, gdyż nie ma konfliktu, którego nie dałoby się rozwiązać. Główną przeszkodą w jego rozwiązaniu jest brak chęci współpracy jednej ze stron. Dobry manager będzie chciał współpracować. Dzięki konstruktywnej rozmowie z pracownikami lepiej pozna ich umiejętności, pomysły i potrzeby,a w przyszłości zbuduje elastyczne środowisko pracy, w którym nie będzie dochodziło do gromadzenia się napięć i nagłych wybuchów konfliktów. To zaś będzie miało przełożenie na lepszą motywację, a co za tym idzie - kreatywność i dobrą atmosferę pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów