Poradnik Przedsiębiorcy

System wynagrodzeń - poznaj jego modele!

Kiedy rozpoczynamy zatrudnianie pracowników, musimy zastanowić się nad tym, jak powinien wyglądać system wynagrodzeń. Oczywiście model jaki przyjmiemy, powinien być dokładnie dopasowany do tego, jakie stanowiska są obejmowane w naszej firmie i jakie zadania wykonują ludzie, którzy je obejmują. Jakie modele systemu wynagrodzeń mogą być wykorzystane w przedsiębiorstwie?

System wynagrodzeń - modele

System wynagrodzeń po ustaleniu wykorzystywanego modelu, powinien być zawarty w umowie w sposób jasny i zrozumiały, dodatkowo ważne jest potwierdzenie go przez pracownika i pracodawcę.

System wynagrodzeń posiada 3 modele podstawowe:

  1. System czasowy

  2. System akordowy

  3. System prowizyjny

W firmie można korzystać z każdego z tych systemów, jak już bowiem wspomniano, jego wybór zależy przede wszystkim od tego, jakie zadania są wykonywane na danym stanowisku.

System czasowy

Jednostką, na której postawie ustalane jest wynagrodzenie, jest czas przepracowany w okresie rozliczeniowym, jakim może być np. miesiąc czy tydzień. W związku z tym pracownik otrzymuje stawkę godzinową. W takim systemie wynagrodzeń ważniejszy od wyników i efektów jest czas pracy. W związku z tym często stosuje się inne, motywujące dodatki, takie jak na przykład premie za dobrze wykonane zadanie itp.

System akordowy

W tym przypadku nie tyle liczy się czas pracy, ale jej wyniki, a przede wszystkim zadania, które zostały wykonane. Osoby pracujące w takim modelu muszą wykonać zazwyczaj jasno określoną normę pracy, jeżeli jednak ją przekroczą, mogą otrzymać odpowiadającą temu premię. Taki system wykorzystywany jest na przykład przy produkcji towarów - pracodawcom zależy bowiem na ilości wykonanej pracy, nie ma poświęcanym temu czasie.

System prowizyjny

W tym przypadku również liczy się nie czas pracy, ale osiągane efekty i ilość wykonanej pracy, z tą różnicą, że do podstawowej pensji doliczane są prowizje. Ten system wynagrodzeń sprawdza się doskonale w handlu czy pośrednictwie w sprzedaży nieruchomości. Im więcej sprzedanych towarów czy usług, tym wyższe prowizje otrzymuje pracownik.

System wynagrodzeń to system motywacji

Chociaż pracownicy coraz częściej jako najsilniejszy czynnik motywujący do pracy wymieniają dobrą atmosferę, nie da się ukryć, że dodatkowe pieniądze również wpływają na to, jak chętnie i efektywnie wykonują oni swoje zadania.

Jak więc wzbogacić swój system wynagradzania o premie i prowizje, aby jednocześnie stanowił jeden z najsilniejszych czynników motywacyjnych? Przede wszystkim główne wynagrodzenie powinno być odpowiednie do wymagań na danym stanowisku, nie wliczając do tego premii i dodatków.

Ważne jest również to, aby jasno określić system motywacyjny i dopilnować, aby każdy pracownik go znał, miał świadomość, co musi zrobić, aby na przykład otrzymać premię lub prowizję za swoje wyniki. Im lepsza jest komunikacja i przepływ informacji, tym lepiej. Jeżeli pracownik z jakiegoś powodu nie zasługuje na dodatkowe wynagrodzenie, musi wiedzieć, dlaczego tak się stało. W przeciwnym razie może mieć wrażenie, że został niesłusznie źle potraktowany, co może obniżyć jego zaangażowanie i efektywność.

Pracownicy nie powinni również zbyt długo czekać na dodatkowe wynagrodzenie za swoją pracę. Im krótszy jej okres między perfekcyjnym wykonaniem zadania, a otrzymaniem za to premii, tym bardziej motywuje to pracowników do działania.

Istotne jest również to, aby pieniądze nie były jedynym czynnikiem motywującym w firmie. Owszem, system wynagradzania jest bardzo ważny, a ludzie pracują, dlatego, że muszą zarabiać, jednak pieniądze to nierzadko za mało. Aby zwiększyć zaangażowanie oraz identyfikację z miejscem pracy, trzeba postawić na różnorodność.