Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Mały ZUS - jakich formalności dopełnić kiedy się kończy?

Każdy, kto podejmuje decyzję o założeniu firmy, musi się liczyć z koniecznością płacenia składek ZUS. Kwota nie jest zależna od kwoty przychodu czy posiadanego majątku. Przedsiębiorca jest zmuszony do opłacania składek w wysokości ustalonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy obowiązuje mały ZUS a kiedy duży?

Mały ZUS - preferencyjne składki

Państwo na zachętę daje początkującym przedsiębiorcom możliwość płacenia tzw. małego ZUS-u, czyli składek preferencyjnych. Dla nowych firm jest to duże ułatwienie na start, ponieważ mały ZUS jest o wiele niższy od standardowego.

Prawo do skorzystania z udogodnień nie obejmuje jednak wszystkich początkujących przedsiębiorców. Z ulgi nie mogą skorzystać m.in. osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 5 lat przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności prowadziły inną pozarolniczą działalność,

  • wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności (z tym że już w ramach prowadzonej przez siebie działalności), jakie przed dniem rozpoczęcia działalności wykonywały w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym,

  • wspólnicy spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o.

Prawo do składek preferencyjnych mają osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów ogólnych. Z ulgi tej mogą także korzystać przedsiębiorcy, którzy wcześniej zatrudnieni byli na umowę zlecenie. Prawo to przysługuje także w przypadku, gdy osoby te obecnie prowadzą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy i wykonują ten sam rodzaj pracy, który wykonywały wcześniej, będąc zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Składki ZUS oblicza się jako procent od podstawy - wartości określają przepisy. Przy składkach preferencyjnych minimalna miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych w 2016 r. wynosi 555 zł. Jest to 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2017 r. - 600 zł

Emerytalna 19,52%

117,12 zł

Rentowa 8%

48,00 zł

Chorobowa 2,45%

14,70 zł

Wypadkowa* 1,80%

10,80 zł

Fundusz pracy

przedsiębiorca opłacający mały ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

190,62 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%.

Mały ZUS - kiedy się kończy

Państwo nie daje jednak prawa do obniżonych składek ZUS na zawsze. Okres, przez jaki początkujący przedsiębiorca może odprowadzać niższe składki, jest ściśle określony i wynosi 24 miesiące. Po tym czasie trzeba zacząć płacić składki, które obowiązują już w dużym ZUS.

Przykład 1.

Pan Jan założył firmę 1 lipca 2016 r. W jakim terminie zapłaci pierwszą składkę dużego ZUS-u?

Pierwszy miesiąc działalności pana Jana jest pełny, więc od niego zaczynamy liczyć miesiące, za które płaci mały ZUS. 24 miesiąc (czyli ostatni) to czerwiec 2018, za który pan Jan płaci ostatnią składkę preferencyjną. Pierwszą składkę dużego ZUS-u płaci za lipiec 2018 – do 10 sierpnia 2018.

Przykład 2.

Pan Marek założył firmę 10 lipca 2016 r. W jakim terminie zapłaci pierwszą składkę dużego ZUS-u?

Pierwszy miesiąc działalności pana Marka jest niepełny, więc 24-miesięczny okres, w którym przysługuje mały ZUS, zaczynamy liczyć od następnego miesiąca – od sierpnia. W tym układzie 24 miesiąc (czyli ostatni) przypada na lipiec 2018, za który pan Marek po raz ostatni płaci mały ZUS w terminie do 10 sierpnia 2018. Co za tym idzie, pierwszą składkę dużego ZUS-u płaci za sierpień 2018 z terminem zapłaty do 10 września 2018.

Koniec małego ZUS-u - i co dalej?

Poprawne obliczenie, kiedy kończy się prawo do niższych składek, jest ważne względu na konieczność odprowadzania do ZUS wyższych składek.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2017 r. - 2551,20 zł

Emerytalne 19,52%

497,99 zł

Rentowe 8%

204,10 zł

Chorobowe 2,45%

62,50 zł

Wypadkowe* 1,80%

45,92 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

810,51 zł

Fundusz Pracy 2,45%

62,50 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%.