Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS od przychodu - rewolucyjne zmiany od 2019 roku!

Pakiet zmian, jaki przygotował rząd i zapowiedział, wprowadzając między innymi Konstytucję biznesu, ma na celu ułatwienie polskim przedsiębiorcom prowadzenie własnego biznesu. Od stycznia 2019 r. obowiązuje kolejna ulga dla przedsiębiorców, czyli składki ZUS od przychodu. Sprawdź, co się zmieniło!

Zmiany od nowego roku 

Nowe przepisy wprowadzają ulgę w opłacaniu składek ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy osiągają niewielkie przychody. Regulacje dotyczące składek ZUS odnajdziemy w "Ustawie z 20 lipca 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę".

Ważne!
Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 roku!

Zgłoszenie tylko do 8 stycznia 

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki i chcą zgłosić się do składek od przychodu musza się spieszyć. Jak się okazuje, zgłoszenia można dokonać tylko na początku roku, więc deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA należy przekazać do ZUS do 8 stycznia. Po tym terminie niestety nie będzie możliwości, aby w danym roku skorzystać z tej ulgi. Co ważne, tak samo powinni postąpić przedsiębiorcy, którzy aktualnie opłacają tylko składkę zdrowotną, (np. z powodu pracy na etacie i zwolnienia z opłacania składek społecznych). Jeśli po zakończeniu pracy na etacie, chcieliby opłacać składki ZUS od przychodu, powinni na początku roku przerejestrować się na kod 05 90/05 92 na deklaracji ZUS ZZA.

Przedsiębiorcy, którzy w ciągu roku skończą opłacać preferencyjne składki ZUS i będą chcieli zgłosić się do składek od przychodu, powinni zgłosić się do ZUS z nowym kodem w ciągu 7 dni od daty zakończenia preferencyjnych składek ZUS. Jest to jedyny przypadek, kiedy można zgłosić się do składek od przychodu w trakcie roku.

Składki ZUS w 2019 roku liczone od przychodu – jaki limit?

Pomysły na określenie limitu przychodu przez przedsiębiorcę były różne. Ostatecznie przyjęto, że limit ten będzie wynosić 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Czyli ze składek zależnych od przychodu w 2019 roku mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł. Z czego wynika ta kwota? Otóż w 2018 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 zł: 2100 zł x 30 (limit 30-krotności) równa się 63 000 zł.

Ważne!
Limit przychodu jest proporcjonalnie pomniejszany ze względu na ilość dni prowadzenia działalności w danym roku!

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności 4 lutego 2018 roku. W związku z tym prowadził działalność przez 331 dni, czyli limit przychodu jaki mógł osiągnąć, aby skorzystać z ulgi wynosi: (63 000zł : 365) x 331 = 57 131,51 zł

Jak obliczyć składki według nowych zasad?

Przedsiębiorca, którego przychód nie przekroczy powyższego limitu, będzie musiał samodzielnie określić wysokość składek przekazywanych do ZUS-u. I niestety, przynajmniej na początku, może to sprawiać trudności.

W celu ustalenia podstawy składek ZUS będzie trzeba obliczyć dwie wartości:

 

1. Przeciętny miesięczny przychód

roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

                     _________________________________________________________          x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

 

2. Współczynnik na dany rok kalendarzowy

prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone

w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy

                     _________________________________________________________          x 0,24

minimalne wynagrodzenie obowiązujące

w styczniu danego roku kalendarzowego

 

Przykład 2.

Jan Kowalski w 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 60 000 zł i prowadził swoją działalność przez cały rok, czyli przez 365 dni w roku. Prognozowane miesięczne wynagrodzenie na 2019 r. wynosi 4765 zł, a minimalne wynagrodzenie w 2019 roku ma wynosić 2250 zł. W związku z tym, skoro chce w roku 2019 opłacać składki od przychodu, jego podstawa będzie wynosiła:

60 000 zł (roczny przychód) /  365 dni (liczba dni prowadzenia działalności) x 30 dni = 4931,51 zł

4765 zł / 2250 zł x 0,24 = 0,5083

Podstawa składek ZUS pana Jana będzie wynosiła 4931,51 x 0,5083 = 2506,69 zł

Ulga w opłacaniu tylko przez 3 lata

Nie tylko kwota przychodu będzie limitowana. Ograniczeniu podlega również okres korzystania z powyższego rozwiązania. Otóż składki ZUS od przychodu mogą być opłacane przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Co to oznacza? W praktyce oznacza to tyle, że przedsiębiorca, który cały czas osiąga niskie przychody, z ulgi w opłacaniu składek będzie mógł korzystać przez 3 lata (36 miesięcy), przez kolejne 2 lata będzie zobowiązany opłacać zwykłe składki ZUS. Czyli dopiero po 2 latach przerwy będzie mógł ponownie wrócić do opłacania składki ZUS od przychodu.

Pozostałe obostrzenia

Ustawa określa również inne warunki, dla osób chcących skorzystać z tego rozwiązania. A mianowicie:

  1. Składki ZUS od przychodu stanowią podstawę tylko składek społecznych i składek na Fundusz Pracy. Składka zdrowotna będzie opłacana według zasad ogólnych obowiązujących wszystkich przedsiębiorców;

  2. Z powyższego rozwiązania nie mogą skorzystać przedsiębiorcy opłacający w poprzednim roku kalendarzowym podatek w formie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

  3. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnych składek ZUS;

  4. Przedsiębiorca musi prowadzić firmę w poprzednim roku kalendarzowym przynajmniej przez 60 dni;

  5. Przedsiębiorca nie może wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Składki ZUS od przychodu - korzyści

Składki ZUS od przychodu tylko emerytalno-rentowe

Podstawa składek ZUS ustalana od przychodu dotyczy tylko składek społecznych. Oznacza to, że składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie naliczana od takiej samej podstawy jak w przypadku innych przedsiębiorców. Wysokość składki zdrowotnej na 2019 roku poznamy pod koniec stycznia.

Pozostaje jeszcze kwestia składek na Fundusz pracy. To czy przedsiębiorca będzie zobowiązany opłacać składki na ten fundusz, będzie zależało czy podstawa jego składek jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dany roku (w 2019 r - 2250 zł) - w takim przypadku będzie on zobowiązany do opłacania składek na Fundusz pracy. Jeśli jednak podstawa składek ZUS od przychodu będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie, wtedy przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania tych składek.

Co ze składkami pozostałych przedsiębiorców?

Powyżej rozpisane zmiany określone w ustawie są skierowane do określonej grupy przedsiębiorców spełniających wszystkie powyższe warunki. Pozostali będą opłacać składki według aktualnie obowiązujących zasad, czyli od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od kwoty 2859 zł w roku 2019.

Automatyczne ustalenie podstawy składek od przychodu w systemie wFirma.pl

Jak zostało pokazane wyżej, wzór który należy zastosować do ustalenia podstawy składek od przychodu składa się z kilku wskaźników oraz danych przedsiębiorcy. Z pewnością wyliczenie podstawy będzie nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców oraz może narazić ich na błędne ustalenie podstawy. Istnieje jednak możliwość automatycznego wyliczenia kwoty podstawy składek społecznych. Taką opcje posiada system wFirma.pl przeznaczony do prowadzenia księgowości online.

W celu ustalenia kwoty podstawy składek należy przejść do zakładki USTAWIENIA>>PODATKI>>ZUS i wybrać schemat składek "Składki od przychodu".

Składki ZUS od przychodu - schemat składek

 

Następnie należy przejść do zakładki Podstawa składek od przychodu>>Dodaj podstawę i w ten sposób system automatycznie wyliczy podstawę składek ZUS uwzględniając dane przedsiębiorcy oraz stałe wskaźniki.

Składki ZUS od przychodu - dane do wyliczeń