0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konta bankowe podatników będą kontrolowane przez urzędy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2022 roku urzędy skarbowe otrzymały dodatkowe uprawnienie w postaci wglądu na konta bankowe podatników. Możliwość ta nie budziłaby wątpliwości, gdyby nie fakt, że urząd może podjąć działania w zakresie kontroli rachunku bankowego bez uzyskania uprzedniej zgody.

Konta bankowe podatników pod lupą urzędników

Obecnie konta bankowe podatników mogli weryfikować Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. 

Na skutek zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawodawca umożliwił od 1 lipca 2022 roku dostęp wglądu na konta bankowe podatników - nowe uprawnienia urzędników zostały wskazane w art. 48 wspomnianej ustawy.

Urzędnik bez uprzedniej zgodny może skontrolować konta bankowe podatników, których są oni:

  • właścicielami/ współwłaścicielami lub
  • posiadają pełnomocnictwo do dysponowania danym rachunkiem.
Kontrola rachunku bankowego będzie obejmować jego obroty, stan a także wpływy i obciążenia z danymi nadawcami i odbiorcami.

Dlaczego konta bankowe podatników mogą być kontrolowane?

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, kontrola bez uprzedniego otrzymania zgody ma na celu ujednolicenie i doprecyzowanie uprawnień, jakie posiada Krajowa Administracja Skarbowa w zakresie dostępu do informacji bankowych danego podatnika, w sytuacji w której KAS prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej skarbowej.

Mimo, braku uzyskania uprzedniej zgody na kontrolę rachunku nie może być ona wykonywana bez uzasadnionej przyczyny i powiązania z czynami w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Nowe uprawnienia organów podatkowych nie powinny zatem budzić niepokoju wśród podatników - wskazuje Ministerstwo Finansów - bowiem nie będą nadużywane.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów