0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uprawnienia fiskusa i podatników w ramach nowej Ordynacji podatkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejną rewolucję podatkową! Tym razem w zakresie Ordynacji podatkowej, której nowelizacja zapowiada szereg zmian korzystnych dla podatników. Nie zabraknie jednak również nowych uprawnień dla organów podatkowych. Sprawdź, jakie uprawnienia fiskusa i podatników wprowadzi nowelizacja Ordynacji podatkowej.

Jakie ułatwienia dla podatników wprowadza nowelizacja?

Wprowadzone zmiany mogą okazać się korzystne dla podatników, bowiem nowelizacja zakłada uchylenie przepisu dającego możliwość wszczęcia postępowania karnego skarbowego w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego. Oznacza to, że w przypadku nadmiernych kontroli urzędy – jeśli nie zmieszczą się w terminie przedawnienia zobowiązania – nie będą miały możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Zmiany zostały także zapowiedziane w zakresie zaciągania zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, gdzie po dokonaniu wpisu do hipoteki przymusowej bądź zastawu skarbowego termin przedawnienia będzie przerywany, a jego bieg rozpocznie się na nowo.

Niewykluczone jednak, że organy podatkowe w celu przedłużenia terminu przedawnienia będą stosowały wobec podatników środki egzekucyjne na podstawie wydanej decyzji.

Kolejną istotną dla podatników modyfikacją będzie z pewnością zniesienie obowiązku składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeśli powstanie ona na skutek korekty zeznania. Oznacza to, że realny termin zwrotu środków będzie krótszy i sama procedura zwrotu zostanie uproszczona.

Nowelizacja ustawy zakłada również postępowanie uproszczone w sprawach, dla których zobowiązanie podatkowe nie przekracza kwoty 5000 zł. Postępowanie po zmianach będzie wszczynane na wniosek podatnika i potrwa nie dłużej niż 14 dni.

W ramach zobowiązań podatkowych w nowelizacji zostanie dodana także nowa ulga, która zakłada umorzenie podatku przed terminem zapłaty zobowiązania. Zwiększy się kwota zobowiązania, które w imieniu podatnika może opłacić osoba trzecia – z 1000 zł do 5000 zł.

Jakie uprawnienia dla fiskusa wprowadza nowelizacja?

Nowe uprawnienia otrzymają także organy podatkowe. Najbardziej dotkliwym będzie możliwość blokady rachunku firmowego, ale także oszczędnościowego, na okres 96 godzin, podczas gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami blokada może trwać maksymalnie 72 godziny. Warto podkreślić, że po upływie 96 godzin organ podatkowy będzie miał możliwość przedłużenia blokady rachunku.

Niewykluczone jednak, że organy podatkowe w celu przedłużenia terminu przedawnienia będą stosowały wobec podatników środki egzekucyjne na podstawie wydanej decyzji.

Kolejna modyfikacja jest korzystna dla organów podatkowych, lecz podatnicy w związku z nią będą mogli ponieść straty. Mowa bowiem o braku obowiązku zwrotu nadpłaconego VAT w wyniku błędnie zastosowanej zawyżonej stawki VAT przez przedsiębiorcę – stanie się tak, jeśli organ podatkowy uzna, że w wyniku błędu podatnik nie poniósł straty majątkowej.

To jednak nie koniec zmian, jakie zapowiada nowelizacja Ordynacji podatkowej. Zwiększeniu ulegnie wysokość kary porządkowej z kwoty 3000 zł do 10 535 zł.

Ostatnią istotną modyfikacją w zakresie rygorystycznej nowelizacji przepisów jest zwiększenie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych. W zakresie tych regulacji organy podatkowe będą mogły w prostszy sposób skontrolować podatkowe grupy kapitałowe oraz grupy VAT.

Kiedy wejdą w życie nowe uprawnienia fiskusa i podatników?

Nowelizacja Ordynacji podatkowej znaczą część zmian wprowadzi już od 1 czerwca 2023 roku. Natomiast np. przepisy dotyczące blokady rachunków bankowych w wyniku nowelizacji zaczną obowiązywać od 2024 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów