0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Planowane są wzmożone kontrole PIP w powiatach z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sytuacja w Polsce w związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 niestety nie napawa optymizmem. Po zdjęciu obostrzeń odnotowuje się coraz większą liczbę zachorowań na koronawirusa, a prognozy na najbliższy okres nie zapowiadają poprawy. Nowym środkiem zapobiegawczym mającym ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa są wyznaczone przez rząd strefy zagrożeń epidemicznych. Od 8 sierpnia 19 powiatów zostało oznaczonych żółtą bądź czerwoną strefą. Co to oznacza? W praktyce na wyznaczonych obszarach obowiązują dodatkowe restrykcje związane ze stanem epidemii. Zwiększone ryzyko zakażenia koronawirusem zmotywowało urzędników do zaplanowania wzmożonych inspekcji w przedsiębiorstwach z żółtych i czerwonych stref. Jak mają przebiegać kontrole PIP i co w szczególności będzie sprawdzane?

Plany Państwowej Inspekcji Pracy

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek ogłosił, że PIP planuje w najbliższym czasie przeprowadzić po 10 dodatkowych kontroli w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie powiatów objętych żółtymi i czerwonymi strefami, czyli w firmach, które powinny stosować się do zaostrzonych obostrzeń sanitarnych. Na ten moment dodatkowe kontrole zapowiadane są w 19 powiatach.

Kontrole PIP będą w głównej mierze skupiać się na weryfikacji, czy pracodawcy dokonali oceny ryzyka zawodowego pracowników związanego z możliwością zakażenia się koronawirusem w trakcie realizacji standardowych zadań w pracy. Inspektorzy będą również badać, czy w zakładach pracy stosowane są odpowiednie środki profilaktyczne w celu ograniczenia szans na zakażenie. Planowane działania mają za zadanie zmobilizować pracodawców do wzmożonego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrole PIP a koronawirus

Opinia publiczna została również poinformowana o działaniach PIP w okresie ogłoszonego stanu epidemii. Od 15 marca br. PIP przeprowadził 10 010 kontroli w zakładach pracy oraz u przedsiębiorców. Były one przeprowadzane w firmach z różnych branż, a w ich trakcie weryfikowano głównie kwestie związane z nowymi restrykcjami związanymi z rozwojem COVID-19 w kraju. Najczęściej popełnianym błędem wśród pracodawców było niedokonywanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.

Co przyniosły kontrole PIP? Oto kilka przykładów::

  • wykazały różnego typu uchybienia, które zaskutkowały wydaniem 33 037 decyzji;
  • zaskutkowały wydaniem 32 535 wniosków oraz 1751 poleceń obligujących do usunięcia nieprawidłowości;
  • zaskutkowały ukaraniem 1974 osób mandatami karnymi na łączną kwotę 2,4 mln;
  • zastosowały 2064 środki oddziaływania wychowawczego;
  • zaskutkowały skierowaniem 139 wniosków o ukaranie do sądów oraz 96 zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kontrole PIP zbliżają się wielkimi krokami do wielu firm, w szczególności tych, których siedziby mają miejsce w powiatach z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi. Warto się do nich dobrze przygotować i postawić na bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów