Poradnik Przedsiębiorcy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od września!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od 12 marca 2020 r. do 26 lipca 2020 r.  Pozwolił on na sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi przez okres ponad czterech miesięcy. W związku z rozpoczęciem od 1 września roku szkolnego rodzice zastanawiają się, czy ponownie będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r. Otrzymać mogą go rodzice i opiekunowie w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Co ważne, w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

Jak poinformowała minister Marlena Maląg:

„W związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony”.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można otrzymać w okresie od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek, tak jak w przypadku poprzednich okresów należy złożyć odpowiednie oświadczenie albo u pracodawcy albo w ZUS-ie (osoby prowadzące działalność).

W jakich przypadkach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Co ważne, nie każdy rodzic będzie mógł otrzymać dodatkowy zasiłek. Można go będzie dostać wyłącznie w przypadkach:

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały
 • oraz niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać:

 • rodzice dzieci:
  • w wieku do lat 8,
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

We wrześniu dzieci wracają do szkół, jednak niektóre z placówek nie zostaną ponownie otwarte, dlatego ministerstwo w celu zapewnienia opieki nad dziećmi wprowadza możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Obecnie będzie on obowiązywał jedynie do 20 września, jednak ministerstwo zapowiedziało, że może zostać przedłużony.