0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od września!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od 12 marca 2020 r. do 26 lipca 2020 r.  Pozwolił on na sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi przez okres ponad czterech miesięcy. W związku z rozpoczęciem od 1 września roku szkolnego rodzice zastanawiają się, czy ponownie będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r. Otrzymać mogą go rodzice i opiekunowie w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Co ważne, w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

Jak poinformowała minister Marlena Maląg:

„W związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony”.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można otrzymać w okresie od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek, tak jak w przypadku poprzednich okresów należy złożyć odpowiednie oświadczenie albo u pracodawcy albo w ZUS-ie (osoby prowadzące działalność).

W jakich przypadkach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Co ważne, nie każdy rodzic będzie mógł otrzymać dodatkowy zasiłek. Można go będzie dostać wyłącznie w przypadkach:

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały
 • oraz niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać:

 • rodzice dzieci:
  • w wieku do lat 8,
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

We wrześniu dzieci wracają do szkół, jednak niektóre z placówek nie zostaną ponownie otwarte, dlatego ministerstwo w celu zapewnienia opieki nad dziećmi wprowadza możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Obecnie będzie on obowiązywał jedynie do 20 września, jednak ministerstwo zapowiedziało, że może zostać przedłużony.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów