Księgowość dla małych firm

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Księgowość dla małych firm - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

Księgowość dla małych firm to księgowość uproszczona, nazywana potocznie małą księgowością. Opiera się przede wszystkim na prowadzeniu:

księgowość dla małych firm - kpir

 Powyższe ewidencje stanowią podstawę do rozliczeń podatkowych dokonywanych z urzędem skarbowym.

W przypadku niektórych indywidualnych przedsiębiorców przepisy nakładają obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji, np.:

  • ewidencji środków trwałych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • ewidencji przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT) itp.

Księgowość dla małych firm - podatek VAT

Jeżeli przedsiębiorca będzie czynnym podatnikiem VAT, wówczas prowadzenie małej księgowości zobowiązuje go do posiadania rejestru zakupu i sprzedaży VAT.

księgowość dla małych firm - rejestry vat

Na ich podstawie podatnik wypełnia deklaracje rozliczeniowe - VAT-7 (w przypadku rozliczenia miesięcznego) lub VAT-7K (w przypadku rozliczenia kwartalnego), które należy wypełnić i złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

 

księgowość dla małych firm - deklaracje VAT

Ważne!

Wysyłaj deklaracje VAT elektronicznie bezpośrednio z systemu księgowości online: E-deklaracje.

Księgowość dla małych firm - składki ZUS

Składki ZUS to kolejny element księgowości małych firm. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników jest zobowiązany do opłacenia składek ZUS do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei gdy firma zatrudnia pracowników, termin ten wydłuża się do 15 dnia miesiąca.

księgowość dla małych firm - rejestry vat

Ważne!

Wysyłaj deklaracje VAT elektronicznie bezpośrednio z systemu księgowości online: E-ZUS - deklaracje ZUS w wersji elektronicznej.

Samodzielne prowadzenie księgowości małej firmy

Głównym czynnikiem motywującym przedsiębiorców do samodzielnego prowadzenia księgowości małej firmy jest chęć ograniczenia kosztów. Ułatwieniem w tej kwestii jest szereg dostępnych programów online, które poza wystawianiem faktur sprzedaży dają również możliwość wyliczania zobowiązań podatkowych oraz sporządzania deklaracji. Dzięki nim księgowość dla małych firm jest zdecydowanie prostsza. Jedyne, czego do ich użytkowania przedsiębiorcy potrzebują, to komputer oraz dostęp do Internetu. 

Chcesz samodzielnie prowadzić księgowość swojej firmy? Skorzystaj z interaktywnego programu księgowego wfirma.pl.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów