0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

CIT 15% - jednoosobowa działalność czy spółka z o.o. - co się opłaca?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z początkiem roku 2017 przedsiębiorcy rozpoczynający działalność lub będący małymi podatnikami (przychody niższe niż 1,2 mln euro) decydując się na prowadzenie firmy w formie spółki z o.o. mogą wybrać niższą stawkę podatku CIT w wysokości 15%. Czy to się opłaca? Co jest lepsze po zmianach w prawie jednoosobowa działalność czy spółka z o.o.?

Jednoosobowa działalność czy spółka z o.o. - 15% CIT ale podwójne opodatkowanie!

Nie jeden jednoosobowy przedsiębiorca słysząc o obniżeniu stawki CIT do 15% zastanawia się czy nie zrezygnować z obecnej formy prowadzenia działalności na rzecz założenia spółki z o.o. Przy rozważaniach w kwestii jednoosobowa działalność czy spółka z o.o. należy wiedzieć że:

  • 15% CIT - to podatek dochodowy od osób prawnych czyli potocznie mówiąc od zysków spółki, a

  • wypłacając zysk właścicielom ponownie będą oni zobowiązani do odprowadzenia podatku ale już 18% lub 19% w zależności od formy wypłaty.

Dlatego mówi się o tym, że w spółce z o.o. występuje tzw. podwójne opodatkowanie. Zatem już na wstępie widać różnicę gdzie w jednoosobowej działalności mamy opodatkowanie występujące raz a w spółce dwa razy.

Forma prowadzenia działalności

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Spółka z o.o.

Opodatkowanie dochodów z działalności

18%/32% skala podatkowa lub 19% liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

15% CIT

18%/32% skala podatkowa (wynagrodzenie z tytułu etatu) lub 19% (dywidenda)

W jednoosobowej działalności właściciel nigdy nie jest traktowany jak pracownik zatem nie otrzymuje “stałego wynagrodzenia etatowego” - jego zyskiem są zyski uzyskane z działalności od razu. Co ważne nie musi się  rozliczać z pobrania gotówki z konta firmowego. Płaci więc jeden podatek od uzyskanych dochodów (przychody pomniejszone o koszty).

W spółce z o.o. jest inaczej. Właściciel nie może bezpośrednio korzystać od razu z zysków na koncie spółki. Dochody spółki czyli przychody pomniejszone o koszty są opodatkowane CIT np. 15% (jeżeli spełnione są warunki). Chcąc natomiast wypłacić sobie pieniądze musi być w spółce zatrudniony jako pracownik - wówczas otrzymując wypłatę odprowadza od niej 18%/32% (wg skali) lub może wypłacić sobie jako wspólnikowi dywidendę, która będzie opodatkowana 19% stawką podatku ryczałtowego. Zatem bez względu na to jaki wariant wybierze właściciel podatek płacony jest dwa razy - raz od spółki i raz od pobranej ze spółki wypłaty.

Księgowość i obowiązki sprawozdawcze - jednoosobowa działalność czy spółka z o.o.?

Różnice między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z o.o. objawiają się również w formie samego procesu rejestracji jak i prowadzenia księgowości.

Koszty rejestracji

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga nieodpłatnej rejestracji w urzędzie miasta lub gminy CEIDG-1. W przypadku spółki z o.o. rejestracja dokonywana jest w KRS. Jej koszt w formie tradycyjnej wynosi 600 zł  (z wpisem obowiązkowym do MSiG) a w formie elektronicznej 350 zł (z wpisem obowiązkowym do MSiG). Zmiany aktualizacyjne wpisów w CEIDG są nieodpłatne a w KRS będą płatne (ok 350 zł).

Forma i koszty prowadzenia księgowości

Decydując się na spółkę z o.o. konieczne będzie prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. Ma to swoje wady i zalety. Wadą jest wyższy koszt prowadzenia księgowości i konieczność korzystania z usług biura rachunkowego lub wykwalifikowanej księgowej. Zaletą jest natomiast szczegółowa i przejrzyście prowadzona ewidencja.

W przypadku jednoosobowej działalności przedsiębiorcy będącego małym podatnikiem nie obejmują przepisy ustawy o rachunkowości w związku z czym księgowość opiera się na ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałcie ewidencjonowanym. Zamiast ksiąg rachunkowych prowadzona musi być księga przychodów i rozchodów (potocznie zwana KPiR), ewidencja przychodów (u ryczałtowców) lub karta podatkowa. Zapisy są na tyle nieskomplikowane, że możliwe jest prowadzenie księgowości samodzielnie  przez przedsiębiorcę, a w przypadku decyzji o korzystaniu z biura rachunkowego koszt prowadzenia jest niższy niż w przypadku pełnych ksiąg rachunkowych.

Ewidencja obrotu gotówki

Spółka z o.o.jest zobowiązana do konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji gotówki. Co ważne wówczas pieniądze jakie otrzymuje się za sprzedaż udokumentowaną fakturą są pieniędzmi spółki a nie jej właściciela. Nie może on zatem swobodnie się nimi posługiwać jak to jest w przypadku jednoosobowej działalności gdzie otrzymana należność za fakturę jest od razu w dyspozycji właściciela. W spółce dopiero w momencie wypłaty wynagrodzenia etatowego lub dywidendy (wypłata ta jest dodatkowo opodatkowana) właściciel może dysponować pieniędzmi jak swoimi.

Odpowiedzialność właściciela za działanie firmy

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma wątpliwości, że za działania firmy odpowiada całym swoim majątkiem jej właściciel (a w przypadku wspólności majątkowej również i małżonek) i odpowiedzialności tej co do zasady nie da się ograniczyć. W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność ponosi spółka do wysokości swojego majątku (ryzyko ograniczone do wysokości wkładu właściciela) ale nie zawsze. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy bowiem sytuacji w których udowodni się że właściciel/zarządzający przyczynił się do narażenia spółki na stratę. Wówczas nawet wspólnik spółki z o.o. zostanie pociągnięty do odpowiedzialności całym swoim majątkiem.

Jednoosobowa działalność czy spółka z o.o. - wybrane wady i zalet

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Spółka z o.o.

wady

zalety

wady

zalety

- odpowiedzialność majątkowa w całości na właścicielu

- jedno opodatkowanie

- podwójne opodatkowanie

- ograniczona odpowiedzialność majątkowa

 - możliwość prowadzenia samodzielnie księgowości - niższe koszty- stosunkowo wyższe koszty prowadzenia księgowości- szczegółowe ewidencje księgowe dostarczające ważne i rzetelne informacje
 - brak konieczności szczegółowej ewidencji gotówki - wypracowany zysk od razu jest zyskiem przedsiębiorcy którym może dysponować- otrzymane z tytułu wystawionych faktur należności stanowią pieniądze firmowe - właściciel nie może nimi dysponować dla celów prywatnych 
 - bezpłatna rejestracja i aktualizacja danych w CEIGD- płatna rejestracja i każdorazowa aktualizacja danych w KRS

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów