0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mikrorachunek podatkowy – lista wpłacanych zobowiązań rozszerzona!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy korzystają z mikrorachunku podatkowego, dzięki czemu regulują zobowiązania podatkowe na jeden rachunek bankowy. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozszerzeniu listy wpłacanych powinności obowiązującej od 15 kwietnia br. W artykule przedstawiamy, jakie opłaty po wprowadzonych zmianach podlegają obowiązkowi uiszczenia na mikrorachunek podatkowy!

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym rachunkiem, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnik jest zobligowany wpłacać należne zobowiązania podatkowe. Dotychczas podatnik uiszczał powinności z tytułu:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych;

  • podatku od towarów i usług;

  • podatku od osób prawnych.

Rozszerzenie listy wpłat na mikrorachunek podatkowy

Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z 6 kwietnia 2021 roku dotyczące rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku przedstawia rozszerzoną listę płatności zobowiązań podatkowych koniecznych do uiszczenia na mikrorachunek podatkowy.

Od 15 kwietnia br. podatnik poza ww. płatnościami ma również obowiązek dokonywania wpłat następujących należności:

  • daniny solidarnościowej;

  • opłaty od małpek;

  • opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługę reklamowania napojów alkoholowych;

  • podatku od sprzedaży detalicznej;

  • podatku cukrowego.

Gdzie wygenerować mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy można wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub otrzymać bezpośrednio w dowolnym urzędzie skarbowym. Generowanie online lub otrzymanie w urzędzie skarbowym numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest bezpłatne. Aby go uzyskać, należy podać:

  • PESEL – dotyczy osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niebędących czynnymi podatnikami VAT

lub 

  • NIP – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, czynnych podatników VAT oraz płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów