0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niedopłaty PIT należy uregulować bez względu na kwotę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do 30 kwietnia br. podatnicy zobligowani są złożyć zeznanie podatkowe za rok 2020 w urzędzie skarbowym. W przypadku powstania niedopłaty PIT podatnik musi uregulować zobowiązanie w terminie 7 dni od momentu otrzymania właściwej informacji od organu podatkowego. Czy dopłaty do podatku w kwocie kilku złotych podlegają obowiązkowi zapłaty?

Znikome niedopłaty PIT utrudnieniem dla podatników

W związku z trwającą pandemią kasy gotówkowe w urzędach skarbowych są nieczynne. Przekaz pocztowy lub przelew jednorazowy za pośrednictwem placówki banku przekraczają niekiedy wartość niedopłaty PIT i wówczas powstaje utrudnienie dla podatników nieposiadających kont bankowych, za pośrednictwem których mogliby dokonać zapłaty podatku w niewielkiej kwocie.

Na problem zwrócił uwagę poseł Kazimierz Matuszny, który 24 marca br. wystosował do Ministerstwa Finansów interpelację dotycząca wpłat niskich kwot na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwrócił się w niej z prośbą o udzielenie przez resort finansów odpowiedzi w zakresie interpretacji powstałych utrudnień w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

Niedopłaty PIT a wyłączenia prawne w uiszczaniu niewielkich kwot

19 kwietnia br. Ministerstwo Finansów wydało odpowiedź na interpelację nr 21898 odnoszącą się do wpłat niskich kwot na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.  Wskazało w niej, iż przepisy obowiązującego prawa –ustawy Ordynacja podatkowa – nie zawierają unormowań wyłączających konieczność uregulowania powstałego zobowiązania podatkowego w niewielkiej kwocie, dlatego też podatnik jest zobligowany uiścić niedopłaty PIT bez względu na ich kwotę.

Podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów Anna Chałupa podkreśliła, że w przypadku wystąpienia trudności w uregulowania powstałej niedopłaty na podstawie art. 62b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie za podatnika może rozliczyć:

  • małżonka podatnika, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha;

  • aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;

  • inny podmiot

– jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego nie przekracza 1000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów