Poradnik Przedsiębiorcy

Indywidualny rachunek podatkowy dla każdego w zakresie VAT, PIT, CIT

Od 1 stycznia 2020 roku planowane jest wprowadzenie zapłaty podatku VAT, PIT, CIT oraz innych należności podatkowych do urzędu skarbowego na indywidualny rachunek podatkowy, który zostanie przypisany do podatnika analogicznie jak w przypadku płatności na składki ZUS. Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy. Obecnie plany te są na etapie projektu w ramach nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i będą rozpatrywane przez rząd.

Jak obecnie płacimy podatki?

Obecnie podatki płacone są na rachunki bankowe właściwych dla podatnika urzędów skarbowych według rodzaju podatku – osobno na VAT, PIT i CIT. Płacąc zobowiązania na dwa rodzaje podatków, względem podatku VAT i dochodowego (PIT lub CIT) podatnik robi dwa przelewy na osobne rachunki bankowe urzędu, któremu podlega. Jeżeli podatnik zmienia miejsce zamieszkania bądź siedziby, a zmiana ta wpływa na zmianę właściwości urzędu skarbowego, zmuszony jest również do znalezienia rachunków bankowych, na które po zmianie urzędu będzie zobowiązany płacić należności podatkowe.

W czwartek rząd zdecydował, że dla każdego podatnika zostanie założony indywidualny rachunek podatkowy, na który podatnik będzie dokonywał zapłaty podatków (bez rozróżnienia ze względu na rodzaj podatku – np. VAT czy PIT).

Jak ma być?

Po wprowadzeniu zmian podatnik uzyska swój indywidualny numer rachunku podatkowego, na który bez względu na to, któremu urzędowi skarbowemu podlega i który rodzaj podatku opłaca, będzie zawsze dokonywał wpłat powstałych należności.

Projekt wprowadzający tę zmianę ma uprościć podatnikowi wpłatę należności podatkowych, bez wpływu na zmianę właściwości miejscowej urzędu skarbowego oraz zniwelować pomyłki zapłaty podatków na niewłaściwe konto (błędny rachunek według rodzaju podatku lub niewłaściwy urząd).

Co ważne indywidualny rachunek podatkowy ma służyć jedynie dokonywaniu opłat podatkowych i identyfikacji podatnika ze strony urzędu skarbowego, nie planuje się jednak udostępnienia historii wpłat podatnika.

Zwrot nadpłat podatkowych nadal ma być otrzymywany na własny rachunek bankowy podatnika (zgłoszony w CEIDG-1 w przypadku jednoosobowych działalności) – nie będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe.