0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatki bez przedawnienia – Sejm przyjął nowelizację przepisów!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd przyjął nowelizację przepisów dotyczących poboru należnych podatków bez względu na termin przedawnienia zobowiązania – działania te umotywowane są trwającą pandemią. Czy podatki bez przedawnienia to jedyna zmiana? W artykule przedstawiamy szczegóły zatwierdzonych przez Sejm nowych przepisów karnych.

Podatki bez przedawnienia – zmiany w Kodeksie karnym

20 kwietnia Sejm przyjął nowelizację przepisu Kodeksu karnego o następującym brzmieniu – „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w terminie sześciu miesięcy po dniu ich odwołania nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe”.

Wpływ na zmianę przepisów przez ustawodawcę ma trwająca pandemia, która według Prawa i Sprawiedliwości daje uzasadnioną podstawę do zawieszenia terminu przedawnienia karalności względem popełnionego czynu zabronionego, ale także wykonania kary w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Co podatki bez przedawnienia oznaczają w praktyce?

Przyjęta nowelizacja spowoduje zawieszenie przedawnienia, a tym samym organ podatkowy będzie miał więcej czasu na pobór nieuregulowanych zobowiązań przez podatników względem fiskusa. Nowelizacja może także sprawić, że prawo zadziała wstecz i zostaną zastosowane przepisy dotyczące przedawnienia obowiązujące w nowym brzmieniu art. 15 zzr(1) ustawy Kodeks karny – jeśli czyn zabroniony będzie popełniony przed dniem obowiązywania ustawy lub na dzień przed wejściem w życie tej ustawy, wobec sprawcy zostaną orzeczone kary.

Włączeniem do stosowania znowelizowanych przepisów w powyższych sytuacjach będzie termin przedawnienia, który już upłynął.

PiS uzasadnia – podatki bez przedawnienia a prawa człowieka

Prawo i Sprawiedliwość uzasadnia słuszność wprowadzonych zmian na podstawie przyjętych w doktrynie i orzecznictwie definicji, że przedawnienie karalności nie stanowi prawa człowieka, dlatego też podatnik uchylający się od uiszczania zobowiązań podatkowych nie może oczekiwać, że przepisy będą respektować naruszanie obowiązującego prawa.

Od kiedy obowiązywać będą podatki bez przedawnienia?

Przepisy wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku nowelizacji ustawy Kodeks karny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów