Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie roczne dochodu uzyskanego z etatu i działalności a składki ZUS

Czy jeżeli rozliczam się na jednym formularzu rocznym PIT-36 za 2018 rok zarówno z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, jak i ze stosunku pracy, to mogę ująć na deklaracji również składki ZUS (społeczne i zdrowotne) z PIT-11?

Olga, Oława

 

Tak, w polu 207 deklaracji PIT-36 (26) podaje się sumę:

  • opłaconej w 2018 roku składki zdrowotnej podlegającej  odliczeniu od podatku opłacanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (odliczeniu podlega część składki 7,75% podstawy wymiaru a nie całe odprowadzane do ZUS 9% podstawy wymiaru),

  • składki zdrowotnej opłaconej w 2018 roku z tytułu pozostawania w stosunku pracy wykazanej na PIT-11 (24) w poz. 72. Jest tam już wykazana kwota składek zdrowotnych podlegająca odliczeniu i nie trzeba jej pomniejszać.

Należy również pamiętać, iż przedsiębiorca pozostający w stosunku pracy, z którego otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu, czyli 2100 zł w roku 2018 (w roku 2019 podniesione do 2250 zł) i jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie ma obowiązku odprowadzania składek społecznych ZUS z tytułu prowadzenia działalności. Składki społeczne odprowadzane mogą być wówczas jedynie ze stosunku pracy. Natomiast w formularzu PIT-36 (26) należy je umieścić w polu 165.