0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Od sprzedaży wirtualnych przedmiotów zapłacisz realny podatek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z każdym rokiem coraz bardziej popularny staje się obrót wirtualnymi przedmiotami oraz walutami. Przykładem może być handel postaciami czy wyposażeniem w grach online czy też sprzedaż waluty Bitcoin. Nikogo nie powinien dziwić fakt, iż przychód z takich transakcji - jeżeli wiąże się z otrzymaniem realnych pieniędzy - powinien zostać opodatkowany podatkiem dochodowym, a czasami również podatkiem od towarów i usług.

Wirtualna sprzedaż to realny zysk i podatek dochodowy od osób fizycznych

Kwestia opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży takich wirtualnych przedmiotów czy walut nie została osobno uregulowana w żadnych przepisach, dlatego w tym wypadku należy stosować zasady ogólne, dotyczące dochodów w ogóle. W kwestii podatku dochodowego najważniejszą rzeczą jest ustalenie źródła przychodów. Dylemat w przypadku zysku ze zbycia wirtualnych towarów może dotyczyć wyboru jednego z trzech źródeł - z tytułu praw majątkowych, prowadzonej działalności albo innych źródeł. Jak się okazuje, w zależności od okoliczności właściwe może być każde z nich.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w swoim wyjaśnieniu dotyczącym właśnie opodatkowania sprzedaży waluty Bitcoin i wirtualnych przedmiotów, każda tego typu sprawa jest inna, dlatego wymaga osobnej analizy i oceny. W przypadku gier online istotne są zapisy regulaminu. Jeżeli wskazano w nich, że gracz ma jedynie prawo do udzielenia licencji na korzystanie z wirtualnego przedmiotu czy postaci (a ich właścicielem wciąż pozostaje np. wydawca gry), wówczas dochód z takiej transakcji należy zakwalifikować jako pochodzący z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej ustawa o PIT).

Może również zdarzyć się sytuacja, że w regulaminie nie zostanie zawarty zapis o sprzedaży licencji, w związku z czym wirtualny przedmiot zostanie rzeczywiście sprzedany. W takim wypadku przychód będzie pochodził z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż w obu opisanych wyżej przypadkach dochód uzyskany ze sprzedaży wirtualnego towaru będzie opodatkowany według skali podatkowej (18 proc. lub 32 proc.).

Sprzedaż wirtualnej waluty również rodzi obowiązek podatkowy

Również sprzedaż wirtualnej waluty, takiej jak Bitcoin, nie jest wolna od obowiązków podatkowych. W odniesieniu do tego typu transakcji właściwym źródłem przychodów będą wspomniane wyżej inne źródła. Zbycie wirtualnego pieniądza, skutkujące realnym zyskiem, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Rozliczenia gracza-przedsiębiorcy

Zarabianie na sprzedaży wirtualnych przedmiotów może również przybrać formę działalności gospodarczej. W takim wypadku podatnicy uzyskujący przychody z tego typu transakcji rozliczają się jak inni przedsiębiorcy, kwalifikując uzyskiwany z nich zysk jako pochodzący z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Dochód ten mają oni prawo opodatkować zarówno na zasadach ogólnych, korzystając z 19-proc. stawki liniowej, lub też wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (wówczas właściwa stawka to 3 proc.). Dotyczy to zarówno sprzedaży wirtualnych przedmiotów, jak i walut typu Bitcoin.

Sprzedaż wirtualnych przedmiotów a VAT

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Kwestia opodatkowania omawianej sprzedaży podatkiem od towarów i usług dotyczy wyłącznie podatników prowadzących działalność gospodarczą. Transakcję zbycia tego typu rzeczy należy traktować jako sprzedaż usług elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT. Jeżeli gracz świadczy takie usługi w sposób ciągły i zorganizowany, może zostać uznany za podatnika VAT, który powinien zarejestrować się w urzędzie skarbowym. W praktyce obowiązek taki pojawi się dopiero po przekroczeniu przez niego rocznego limitu sprzedaży w wysokości 150 tys. zł (zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy). Właściwą stawką VAT, jaką powinien zastosować w takiej sytuacji gracz, jest 23 proc.

Należy mieć również na uwadze kwestię eksportu usług elektronicznych, a więc sprzedaży na rzecz zagranicznych kontrahentów. W określonych przypadkach, w zależności od statusu podatnika, może zajść konieczność opodatkowania takiej transakcji w Polsce.

Co ważne, w przypadku sprzedaży wirtualnych przedmiotów oraz walut, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może zajść konieczność odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W tym wypadku powinna zostać zastosowana stawka 1 proc., a obowiązek odprowadzenia daniny będzie ciążył na kupującym.

Jak widać, nawet przeprowadzanie transakcji w świecie wirtualnym może rodzić prawdziwe konsekwencje i wzbudzić zainteresowanie jak najbardziej realnego Ministerstwa Finansów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów