0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odroczenie pliku JPK_V7 - projekt nowelizacji ustawy poselskiej!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

25 września 2020 roku do Sejmu został złożony projekt poselski, który ma na celu odroczenie pliku JPK_V7. Przełożenie obowiązków ciążących na podatnikach VAT związane jest z łącznym raportowaniem JPK_VAT wraz z deklaracją VAT w czasie panującej pandemii COVID-19.

Odroczenie pliku JPK_V7

Projekt ustawy dotyczy przepisów, które wchodzą w życie 1 października 2020 roku i odnoszą się do nowej struktury pliku JPK_V7, czyli łącznego raportowania pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT. Nowa struktura pliku JPK_V7 oznacza również, że podatnicy VAT muszą dokonać uzupełniających dostosowań, czyli ponieść określone koszty organizacyjne, kadrowe i finansowe.

Klub parlamentarny Lewicy wskazuje, że wprowadzenie nowego pliku JPK_V7 może być dodatkowym problemem dla podatników VAT w aktualnie panującym stanie pandemii koronawirusa. W projekcie posłowie zaproponowali, aby wszelkie nadprogramowe obowiązki administracyjne zostały ograniczone do pierwszego dnia miesiąca, jaki nastąpi po dniu odwołania stanu pandemii w Polsce.

W uzasadnieniu projektu ustawy poselskiej można przeczytać:

„Projektowana ustawa nie będzie oddziaływała na siły popytu i podaży na żadnym rynku. Przewidziane nią rozwiązania będą jednak istotnie oddziaływały na sytuację przedsiębiorców, ponieważ w stanie epidemii, który wywołał pogorszenie ekonomicznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, doprowadzą do czasowego ograniczenia ciążących na nich obowiązków związanych ze składaniem plików JPK_VAT z deklaracją VAT. Z tych powodów można też przyjąć, że projektowana ustawa wywoła pożądane skutki społeczne. Przesunięcie daty wejścia w życie przywołanych rozwiązań zgodne jest bowiem z oczekiwaniami przedsiębiorców, a w konsekwencji – ich uwzględnienie sprzyja wzmocnieniu zaufania tego środowiska do władz publicznych”.

Zgodnie z założeniem projektu nowelizacja miałaby wejść w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów