0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

SW - oznaczanie sprzedaży wysyłkowej w nowym pliku JPK V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy plik JPK V7 zawiera znacznie więcej informacji niż pliki JPK VAT oraz deklaracje VAT składane do tej pory. Podatnicy zobowiązani do jego wysyłki powinni w związku z tym jeszcze bardziej zwracać uwagę na występujące w ich firmach transakcje gospodarcze, ponieważ w określonych sytuacjach są zmuszeni do ich oznaczania w nowej strukturze JPK V7. Taki obowiązek mają m.in. przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, gdzie dla tego typu transakcji właściwym oznaczeniem w nowym pliku JPK V7 jest symbol SW.

Oznaczenie SW w nowym pliku JPK V7

Nowa struktura JPK V7 nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki, ponieważ zawiera znacznie szerszy zakres danych dotyczących przeprowadzanych transakcji niż plik JPK VAT funkcjonujący do 30 września 2020 roku. Jednym z obowiązków jest konieczność oznaczania wybranych rodzajów transakcji, w tym sprzedaży wysyłkowej, dla której właściwym symbolem jest SW.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju należy oznaczać faktury sprzedażowe w części ewidencyjnej pliku JPK przy symbolu SW. Symbol odnosi się do całej faktury, a nie poszczególnego produktu. Jeżeli faktura dokumentuje sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju przed przekroczeniem limitu przy symbolu SW przeznaczonego dla danej faktury, powinna pojawić się cyfra 1. Jeżeli faktura nie dokumentuje takiej transakcji, pozostaje 0.

Od 1 lipca nie ma obowiązku zamieszczania oznaczenia SW w pliku JPK_V7. Wynika to z tego, że weszła nowa procedura VAT-OSS. Więcej o procedurze VAT OSS w artykule: VAT OSS – zasady rozliczania podatku VAT w ramach pakietu e-commerce.

Na czym polega sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju?

Sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju definiuje art. 2 pkt 23 ustawy o VAT, na mocy którego sprzedaż taka występuje po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

  • towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku VAT lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru,

  • dostawa towarów odbywa się na rzecz podatnika podatku VAT lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, albo innemu podmiotowi, który nie jest podatnikiem VAT.

W praktyce oznacza to, że aby była mowa o sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, towary powinny być sprzedawane na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub firmy będącej lub niebędącej podatnikiem, która nie ma obowiązku rozliczania transakcji WNT, np. dla podatnika zwolnionego z VAT, który korzysta ze zwolnienia z rozliczania transakcji WNT i nie rejestrował się do transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Przykład 1.

Przedsiębiorca Michał prowadzi sklep internetowy. Dokonał sprzedaży na rzecz osoby fizycznej z Niemiec. Towar został wysłany kurierem z magazynu z Polski do mieszkania klienta. Czy w nowym JPK V7 taka transakcja powinna posiadać oznaczenie SW?

Z racji tego, że osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności, nie jest podatnikiem VAT, transakcja stanowi sprzedaż wysyłkową z terytorium Polski, a więc pan Michał w nowym JPK V7 musi oznaczyć taką fakturę sprzedaży oznaczeniem SW.

Przykład 2.

Przedsiębiorca Rafał sprzedaje książki za pośrednictwem internetu. Zgłosiła się do niego firma z Francji, która w swoim kraju jest podatnikiem VAT zwolnionym oraz dodatkowo korzysta ze zwolnienia z rozliczania WNT. Towary mają zostać wysłane bezpośrednio z Polski do Francji. Czy taka transakcja stanowi transakcję WDT, czy sprzedaż wysyłkową?

Ze względu na to, iż kontrahent – mimo że w swoim kraju jest firmą – nie ma obowiązku rozliczania WNT, transakcja taka stanowi sprzedaż wysyłkową z terytorium Polski, a więc w nowym JPK V7 musi zostać oznaczona jako SW.

Zgodnie z zasadą ogólną opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju sprzedaż taka na mocy art. 23 ust. 1 ustawy o VAT powinna być opodatkowana w kraju przeznaczenia towaru, czyli w kraju, do którego jest on transportowany.

Od tej reguły jest jednak wyjątek w artykule art. 23 ust. 2 ustawy o VAT, dzięki któremu do momentu przekroczenia wysokości limitu ustalonego w danym państwie członkowskim sprzedaż taka może być opodatkowana w Polsce.

Limity dla sprzedaży wysyłkowej w poszczególnych państwach członkowskich znajdują się w artykule: Limit sprzedaży wysyłkowej – 2020.

Przykład 4.

Przedsiębiorca Marcin sprzedaje odzież przez internet. Jego głównymi odbiorcami są osoby fizyczne z Czech. Towar wysyłany jest z magazynu we Wrocławiu bezpośrednio do czeskiego klienta. Limit sprzedaży wysyłkowej do Czech w 2020 roku wynosi 42 189 euro. Obecnie pan Marcin sprzedał na rynek czeski towar o wartości 10 000 euro. W jaki sposób powinien opodatkować taką sprzedaż do momentu przekroczenia limitu?

Pan Marcin powinien opodatkować tę sprzedaż stawką VAT przeznaczoną dla tego typu towarów w Polsce (23%) i rozliczyć podatek VAT z tytułu tej sprzedaży również w Polsce. W tej sytuacji taką transakcje należy oznaczyć symbolem SW w JPK V7.

Po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej podatnik ma obowiązek zarejestrować się na potrzeby podatku VAT w kraju, w którym limit został przekroczony, i tam rozliczać VAT z tytułu tego typu sprzedaży.

Oznaczanie sprzedaży wysyłkowej w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl nie ma konieczności ręcznego ingerowania w strukturę pliku JPK V7, ponieważ dane są do niego zaciągane automatycznie na podstawie wprowadzonych do systemu faktur. Funkcja generowania i wysyłania pliku JPK V7 bezpośrednio z systemu wFirma.pl do MF została szczegółowo opisana w artykule: Generowanie i wysyłka JPK V7 w systemie wfirma.pl

W pierwszej kolejności w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 użytkownik wskazuje tylko te transakcje, które występują w jego działalności. Wybrane rodzaje transakcji będą się podpowiadały przy wystawianiu lub księgowaniu faktur VAT.

SW - jak oznaczyć w nowym jpk v7?

W celu oznaczenia sprzedaży wysyłkowej w nowej strukturze JPK V7 przy wystawianiu faktury VAT w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ należy przejść do zakładki KSIĘGOWE oraz w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V wybrać opcję SW.

SW - sprzedaż wysyłkowa w nowym jpk

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów