0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie samochodów osobowych sprowadzanych zza granicy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy będący czynnym podatnikiem VAT i dokonujący importu samochodów czy też nabycia z krajów Unii Europejskiej zastanawiają się, jakie jest opodatkowanie samochodów osobowych sprowadzanych zza granicy. Sprowadzenie samochodu, który ma być przeznaczony do użytkowania w firmie może okazać się sporym wyzwaniem w obliczu zmieniających się przepisów.

Opodatkowanie samochodów osobowych akcyzą w imporcie towarów

W myśl art. 100 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o podatku akcyzowym zwanym dalej PA, import lub wnt samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Obowiązek opodatkowania samochodu osobowego nabytego w drodze importu i niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju (zgodnie z przepisami o ruchu drogowym) powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Opodatkowanie samochodów osobowych akcyzą w WNT

Zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o PA opodatkowanie samochodów osobowych z tytułu WNT samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstanie z dniem przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju.

Przedsiębiorca, który dokona WNT samochodu osobowego jest zobligowany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację uproszczoną (na formularzu AKC-U) właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (tj. dnia przemieszczenia samochodu na terytorium RP), ale nie później niż w dniu rejestracji tego samochodu na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Jeżeli przywozu samochodu z kraju członkowskiego dokonuje inny podmiot niż przedsiębiorca, wówczas ma on obowiązek obliczyć i wpłacić należny podatek akcyzowy na rachunek właściwej izby celnej w terminie 30 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, jednak nie później niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:

1) 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych;

2) 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.

Opodatkowanie samochodów osobowych VAT w imporcie towarów

W przypadku opodatkowania importu podatkiem VAT obowiązek podatkowy powstanie z chwilą powstania długu celnego w myśl art. 19a ust. 9 ustawy o VAT.

Opodatkowanie samochodów osobowych w WNT wystąpi z momentem wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (VAT) lecz nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT.

Z kolei w sytuacji wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z art. 103 ust. 3 i 4 ustawy o VAT przedsiębiorca jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku VAT w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Rozliczenie podatku w ciągu 14 dnia od daty powstania obowiązku podatkowego jest konieczne w sytuacji, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów