0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu osobowego wprowadzonego do środków trwałych firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Planuję sprzedaż samochodu osobowego, który wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w 2019 roku. Jednak współwłaścicielem pojazdu jest mój mąż, z którym mamy wspólność majątkową (małżonek nie prowadzi działalności). Samochód został zakupiony na podstawie umowy i nie został do końca zamortyzowany. Osoba, która jest zainteresowana jego zakupem, nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak udokumentować taką sprzedaż? Czy podlega ona opodatkowaniu VAT? Czy na pewno będzie to przychód z działalności gospodarczej?

 

 Patrycja, Dzierżoniów

 

Jeśli posiadają Państwo wspólność majątkową i odpisy amortyzacyjne dokonywane są od pełnej wartości samochodu, to przychód uzyskany ze sprzedaży będzie w całości przychodem z działalności, samochód sprzedawany jest bowiem jako składnik majątku firmowego. Wówczas przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego należy wykazać w kolumnie 8 KPiR jako "Pozostałe przychody".

Opodatkowanie sprzedanego samochodu

Jeżeli zaś chodzi o opodatkowanie sprzedaży samochodu podatkiem VAT, to wszystko zależy od tego, czy samochód wykorzystywany był w działalności opodatkowanej. Jeśli bowiem pojazd był wykorzystywany w działalności opodatkowanej i od wydatków z nim związanych podatnik odliczał podatek VAT, to sprzedaż samochodu osobowego należy opodatkować stawką 23% VAT. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy przy nabyciu pojazdu podatnikowi przysługiwało całościowe, częściowe czy też w ogóle nie przysługiwało odliczenie VAT.

Co do zasady, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych, sprzedaż taką należy ewidencjonować na kasie fiskalnej. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż środków trwałych dokonywana na rzecz osób prywatnych zwolniona jest z ewidencjonowania na kasie fiskalnej. W związku z tym dokonując sprzedaży samochodu osobowego na rzecz osoby fizycznej, należy wystawić “zwykłą” fakturę VAT.

W sytuacji, gdy samochód nie został do końca zamortyzowany, w momencie sprzedaży jego niezamortyzowana część może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Wówczas kwotę tą należy ująć w kolumnie 13 KPiR.

Sprzedaż samochodu osobowego a JPK_V7

Dokonując sprzedaży samochodu osobowego, podatnicy powinni pamiętać o tym, że w związku z wejściem w życie od 1 października 2020 r. pliku JPK_V7, taka sprzedaż wymaga oznaczenia symbolem GTU 07. Oznaczenie to nadaje się wobec wystawionej faktury sprzedaży i wykazuje w część ewidencyjnej pliku JPK_V7. Szczegółowe informacje zostały opisane w artykule: Czy podatnicy powinni oznaczyć sprzedaż samochodu GTU 7 w nowym JPK V7?

Sprzedaż samochodu osobowego - jak wystawić fakturę w systemie wFirma.pl?

W celu wystawienia faktury sprzedaży samochodu osobowego, który stanowi środek trwały w firmie, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODEK TRWAŁY i zaznaczyć samochód, który ma zostać sprzedany. Następnie z górnego paska menu należy wybrać opcję SPRZEDAŻ.

sprzedaż samochodu osobowego

Wówczas pojawi się okno wystawiania faktury, w którym konieczne jest uzupełnienie danych, jakie mają się na niej znaleźć. Należy również wybrać właściwą stawkę VAT. Jeśli samochód był wykorzystywany w działalności opodatkowanej, to jako stawkę VAT należy wybrać 23% oraz dodatkowo w polu GTU oznaczyć GTU 07 (wcześniej nalezy wybrać GTU w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI JPK_V7 » GTU).

sprzedaż samochodu osobowego

Po zapisaniu faktura zostanie ujęta następująco:

  • wartość netto z faktury w kolumnie 8 KPiR;
  • kwota podatku VAT w rejestrze VAT sprzedaży
  • w pliku JPK_V7 zostanie nadane fakturze oznaczenie GTU 07.

W sytuacji, gdy samochód nie został do końca zamortyzowany, jego niezamortyzowana część zostanie automatycznie ujęta w kolumnie 13 KPiR jako "Pozostałe wydatki".

Natomiast w sytuacji, gdy samochód wykorzystywany był w działalności zwolnionej z VAT, a przy jego nabyciu podatnik nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to przy sprzedaży pojazdu nie ma konieczności naliczania podatku VAT. Wówczas podczas wystawiania faktury sprzedaży jako stawkę VAT należy wybrać “zw”. W ten sposób podatek VAT od sprzedaży samochodu nie zostanie naliczony.

Po wystawieniu faktury sprzedaży w systemie automatycznie zostanie utworzony dokument LT (dowód likwidacji środka trwałego). Dokument ten dostępny jest w zakładce: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć na nazwę środka trwałego i przejść do podzakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. Należy go wydrukować i przechowywać w dokumentacji firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów