0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług ubezpieczeniowych zza granicy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłem ubezpieczenie od firmy z Niemiec, a transakcja została udokumentowana polisą wystawioną w euro. W jaki sposób powinienem rozliczyć taką transakcję? Czy będzie to import usług ubezpieczeniowych na gruncie przepisów podatkowych?

Miłosz, Głubczyce

 

Usługi ubezpieczeniowe są usługami niematerialnymi. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym, jeśli usługobiorca jest podatnikiem z UE, jako miejsce świadczenia usług uznaje się siedzibę usługobiorcy. Zatem będzie to transakcja, którą należy potraktować jako import usług, który podlega opodatkowaniu w Polsce właściwą stawką VAT obowiązującą dla danych usług.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce usługi ubezpieczeniowe na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Pomimo tego, że usługi ubezpieczeniowe korzystają ze zwolnienia z VAT, transakcję importu usług ubezpieczeniowych należy wykazać w deklaracji VAT za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu.  

Import usług ubezpieczeniowych został określony szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT  obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania całości lub części zapłaty.

Co do zasady przeliczenia na złotówki dokonuje się zgodnie ze średnim kursem ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W tym wypadku będzie to kurs z dnia poprzedzającego dokonanie płatności. Możliwe jest również zastosowanie kursu ogłaszanego przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów