0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód używany a indywidualna stawka amortyzacji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korzystanie z samochodu w większości firm jest na porządku dziennym. Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności użytkują pojazdy prywatne, rozliczane w ramach ewidencji przebiegu pojazdu, a także firmowe – wprowadzone na stan środków trwałych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często decydują się kupić samochód używany. Jak należy go amortyzować? Wyjaśniamy poniżej.

Samochód używany jako środek trwały

Samochód, nawet używany, może stanowić środek trwały firmy pod warunkiem, że:

 1. stanowi własność lub współwłasność podatnika,
 2. był nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 3. jest kompletny i zdatny do użytku,
 4. będzie użytkowany do celów działalności,
 5. przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok.

Składniki zakwalifikowane jako środki trwałe należy wykazać w ewidencji środków trwałych.

Ustalenie wartości początkowej zakupionego samochodu

Gdy samochód spełnia definicję środka trwałego, należy ustalić jego wartość początkową. W przypadku odpłatnego nabycia na wartość początkową samochodu używanego będzie składać się:

 • cenę nabycia pojazdu, wykazana w umowie sprzedaży, fakturze bądź rachunku,
 • koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze,
 • koszty rejestracji poniesione do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania,
 • podatek akcyzowy i cło od importu samochodu,
 • podatek VAT w części niepodlegającej odliczeniu,
 • koszt obsługi zobowiązań, powstałych w związku ze sfinansowaniem zakupu pojazdu, takich jak odsetki bankowe,
 • różnice kursowe, gdy zostaną zrealizowane do dnia oddania tego pojazdu do używania.

Amortyzacja samochodu używanego

Od 1 stycznia 2019 roku zwiększono limit amortyzacji samochodów osobowych stanowiącej koszt uzyskania przychodu, który wynosi:

 • 225.000 zł – dla elektrycznych i z napędem wodorowym samochodów osobowych,
 • 150.000 zł – dla pozostałych samochodów osobowych.

Zmiana oznacza, że podatnicy inwestujący w drogie samochody osobowe mają możliwość obniżenia podatku dochodowego o większą kwotę niż dotychczas.

Samochód używany - amortyzacja jednorazowa

Jeżeli wartość początkowa samochodu używanego nie przekracza kwoty 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT), pojazd można zamortyzować jednorazowo. Jeżeli jednak jego wartość będzie wyższa, to w przypadku samochodów osobowych podatnik musi zastosować amortyzację w czasie.

W przypadku samochodów ciężarowych o wartości powyżej 10.000 zł mały podatnik oraz początkujący przedsiębiorca mogą zastosować jednorazową amortyzację w ramach pomocy de minimis.

Amortyzacja liniowa samochodu

Podstawową metodą amortyzacji dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, jest amortyzacja liniowa 20%. Okres amortyzacji trwa wówczas 5 lat. Podatnik ma obowiązek stosowania jej w przypadku środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 10.000 zł. Jednak po spełnieniu ustawowych wymogów można zastosować wyższą stawkę amortyzacji, o czym mowa poniżej.

Samochód używany - indywidualna stawka amortyzacji

Ustawodawcy wyszli naprzeciw przedsiębiorcom, którzy do ewidencji środków trwałych zamierzają wprowadzić samochód używany. Mają wówczas prawo do zastosowania stawki indywidualnej amortyzacji w wysokości 40% w skali roku. Czas amortyzacji skraca się do 2,5 roku, czyli jest o połowę krótszy niż w przypadku zastosowania stawki zwykłej metody liniowej. Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku firm, którym zależy na odpowiednio wysokich kosztach i tym samym obniżeniu zobowiązań podatkowych (podatek dochodowy).

Zasadniczą sprawą jest ustalenie, jaki pojazd można uznać za używany. Zgodnie z art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy przez podmiot inny niż podatnik. Oznacza to, że np. w sytuacji wykupu pojazdu z leasingu operacyjnego nie może być on traktowany jako pojazd używany ponieważ o ile podatnik nie był jego właścicielem (pojazd stanowił własność leasingodawcy) to był jego użytkownikiem do momentu wykupu.

W przypadku przedsiębiorców, którzy decydują się na wprowadzenie prywatnego samochodu do środków trwałych firmy, również liczy się okres przed nabyciem pojazdu od poprzednich właścicieli, a nie przed faktycznym wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych.

Kwestia udowodnienia, że samochód jest pojazdem używanym, leży po stronie podatnika. Najlepszym i najbardziej oczywistym dokumentem będzie z całą pewnością karta pojazdu lub książka serwisowa.

Jak dodać używany pojazd do środków trwałych?

W systemie wFirma.pl aby dodać samochód używany do środków trwałych na podstawie dokumentu zakupu należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO - "KŚT. 741"

Samochód używany

Po wybraniu rodzaju wydatku i kategorii środka trwałego system automatycznie wypełnia metodę amortyzacji oraz stawkę amortyzacyjną (można dokonać jej modyfikacji aby skorzystać z indywidualnej stawki konieczne jest wskazanie w polu METODA AMORTYZACJI - INDYWIDUALNA i wskazać odpowiednio procent). W polu WART. POCZĄTKOWA zaciągnie się wskazana kwota, jeśli inne koszty związane z zakupem samochodu zostały już poniesione do czasu wpisu pojazdu do Środków Trwałych. po PLN+ można wprowadzić poniesione inne opłaty, takie jak opłaty rejestracyjne przed wniesieniem pojazdu do ewidencji ŚT.

Więcej w tym temacie w artykule pomocy: Zakup samochodu osobowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów