0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek rolny - 2019

Wielkość tekstu:

Opodatkowane podatkiem rolnym w Polsce są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podatek rolny nie obejmuje gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Grunty te objęte są podatkiem od nieruchomości.

Podatek rolny w 2019

Klasyfikacja gruntów

Wysokość podatku rolnego w tym roku

Grunty gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

135,90 zł

Pozostałe grunty za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

271,80 zł

Ustalanie podstawy opodatkowania zależne jest od rodzaju gruntu:

  • gospodarstwo rolne - w celu ustalenia liczbę hektarów przeliczeniowych, należy powierzchnię gruntów rolnych każdej klasy gruntów występującą na terenie gospodarstwa rolnego (w ha) pomnożyć przez odpowiedni współczynnik od 0,05 do 1,95 (w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno- klimatycznych określonych w art. 4 ust. 5 ustawy o podatku rolnym),
  • grunty nietworzące gospodarstwa rolnego - podstawą opodatkowania jest liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów