0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podmioty powiązane w JPK V7 a oznaczenie TP - cz. II

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W pierwszej części zostało zaprezentowane wyjaśnienie istoty więzi pomiędzy podmiotami powiązanymi na potrzeby wskazania nowym oznaczeniem „TP” jako rodzaju transakcji sprzedaży dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi. W jakich przypadkach czynny podatnik VAT powinien użyć tego oznaczenia? Odpowiedź na pytanie, kiedy należy wykazywać podmioty powiązane w JPK V7 z symbolem "TP" została przedstawiona w niniejszej publikacji.

Nowe oznaczenia rodzaju procedury sprzedaży w pliku JPK_V7

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wskazuje, że z 1 października 2020 r. czynni podatnicy VAT będą mieli obowiązek oznaczenia specjalnymi symbolami niektórych rodzajów transakcji sprzedaży i zakupu.

Jednym z obligatoryjnych do zastosowania przez podatników VAT oznaczeń rodzajów procedur sprzedaży jest symbol „TP”.

Oznacza on dokonywanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Co to znaczy w praktyce?

Nowe oznaczenie „TP” dotyczące rodzaju procedury sprzedaży - podmioty powiązane w JPK V7

Jednym z nowych oznaczeń dotyczących rodzaju procedury sprzedaży jest symbol „TP”. Znajduje on zastosowanie wyłącznie do faktur sprzedaży dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednak należy pamiętać, że jeżeli podatnik dokonuje zakupów, które obligują go to ujęcia danej transakcji zarówno w rejestrze sprzedaży, jak i zakupu, to taka transakcja również będzie objęta symbolem „TP”.

Tak więc „TP” dotyczy jednak nie tylko sprzedawców (czasem i nabywców) będących czynnymi podatnikami VAT. Ponadto należy wskazać, że obowiązuje ono zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych. Oznaczeniem „TP” w przypadku transakcji zagranicznych należy przyporządkować w ewidencji VAT po stronie podatku VAT należnego rejestrowaną fakturę sprzedaży w przypadku:

  1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

  2. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

  3. importu towarów,

  4. eksportu towarów,

  5. importu usług,

  6. świadczenia usług poza terytorium RP.

Przykład 1.

Spółka z o.o. liczy trzech wspólników, z których jeden posiada 60% udziałów, drugi – 15% (i jest jednocześnie prezesem), trzeci – 25%. Pierwszy i drugi wspólnik to małżeństwo, a trzeci to brat pierwszego. Wszyscy od czasu do czasu kupują towary ze spółki, co dokumentowane jest fakturą. Czy w takiej sytuacji transakcja sprzedaży winna być oznaczona symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”.

Przykład 2.

Jeden z członków zarządu spółki z o.o. prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna polegającą na montażu nawodnienia ogrodów. Nie posiada udziałów w spółce z o.o. zajmującej się projektowaniem i wykonawstwem ogrodów. Natomiast wynajmuje ona członkowi zarządu dwie maszyny do przycinania trawników. Czy w takiej sytuacji transakcja sprzedaży winna być oznaczona symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”. Jeżeli prezes nie posiada przynajmniej 25% udziałów, to powinno zostać stwierdzone, że posiada znaczący wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji spółki.

Przykład 3.

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży części gumowych. Czasem zdarzy się, że kupującym jest brat właściciela. Brat nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji transakcja sprzedaży winna być oznaczona symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”.

Przykład 4.

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu remontu łazienek. W ostatnim czasie usługa została wykonana u brata żony właściciela firmy. Czy w takiej sytuacji transakcja sprzedaży winna być oznaczona symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”.

Przykład 5.

Spółka z o.o. liczy dwóch wspólników, z których jeden posiada 60% udziałów (i jest jednocześnie prezesem), a drugi – 40%. Pierwszy i drugi wspólnik to rodzeństwo. Dodatkowo w spółce występują członkowie wchodzący w skład zarządu, ale nieposiadający udziałów. Członkowie zarządu wynajmują od spółki dwa samochody. Czy w takiej sytuacji transakcja sprzedaży winna być oznaczona symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”.

Przykład 6.

Spółka z o.o. jest jednym ze wspólników spółki komandytowej. Pomiędzy spółkami nieraz dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży. Czy w takiej sytuacji transakcja sprzedaży winna być oznaczona symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”.

Przykład 7.

Spółka cywilna ma wiele maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe. Jeden ze wspólników spółki wynajmuje samochód prywatny na cele spółki. Czy w takiej sytuacji transakcja sprzedaży winna być oznaczona symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP” (jeżeli transakcja będzie objęta podatkiem VAT niezależnie od skorzystania ze zwolnienia z VAT).

Przykład 8.

Spółka z o.o. sprzedała środek trwały małżeństwu. Jeden z małżonków jest członkiem zarządu spółki. Czy w takiej sytuacji transakcja sprzedaży dla ww. małżonków winna być oznaczona symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”.

Przykład 9.

Spółka z o.o. jest spółką córką położoną w Polsce. Serwisuje maszyny produkowane i wysyłane przez spółkę matkę w Holandii. Czy transakcje pomiędzy tymi spółkami będą nosiły znamiona powiązań i powinny być oznaczone symbolem „TP”? Transakcje te dla polskiej spółki mogą stanowić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz import usług.

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”.

Przykład 10.

Spółka z o.o. wynajmuje powierzchnię reklamową dla prokurenta spółki. Czy w takiej sytuacji transakcja sprzedaży winna być oznaczona symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”. 

Przykład 11.

Małżonkowie prowadzą odrębne firmy w postaci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Posiadają rozdzielność majątkową. Nieraz wynajmują od siebie składniki majątku swoich firm. Czy w takiej sytuacji transakcja sprzedaży winna być oznaczona symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”.

Przykład 12.

Osoba fizyczna jest członkiem zarządu w jednej spółce z o.o. i prezesem w drugiej spółce z o.o. Czy w tym wypadku, jeżeli nastąpi transakcja pomiędzy spółkami, winna być oznaczona symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”.

Przykład 13.

Osoba fizyczna jest prokurentem w jednej spółce z o.o. i prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą. W ostatnim czasie firma ta wykonała usługę na rzecz brata ojca. Czy ta sytuacja będzie obligować przedsiębiorcę do oznaczenia tej transakcji symbolem „TP”?

W tym wypadku transakcja przedstawiona powyżej winna być oznaczona symbolem „TP”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów