0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Warsztat samochodowy GTU 5 i 7 oraz inne możliwe oznaczenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzę warsztat samochodowy, w którym dokonuję głównie napraw pojazdów. Niekiedy zdarza się, że pozostają nam odpady, które przekazujemy na złom lub sprzedajemy naprawiony przez nas samochód. Czy GTU będzie dotyczyć warsztatu samochodowego?

 

Przemek, Radomsko

W przedstawionej sytuacji na pewno obowiązywać będą dwa kody GTU – GTU 7 oraz GTU 5. Stosowanie pozostałych kodów czy szczególnych oznaczeń (np. IMP, VAT_RR czy TT_D) może być natomiast niezwykle rzadkie w przypadku prowadzenia warsztatu samochodowego, gdy zakupy dokonywane są od krajowych dostawców.

Warsztat samochodowy GTU 5 i 7

Zarówno GTU 5, jak również GTU 7 mają rozbudowany katalog dostaw, których dotyczą. W przedstawionym w pytaniu przypadku wyodrębnić można następujące dostawy, które mogą wystąpić w ramach prowadzonego warsztatu samochodowego:

  • GTU 5 – dostawy wraków przeznaczonych do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające – w grupowaniu tym znajduje się m.in. zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki, telewizory, radia), zużyta elektronika użytkowa (np. komputery, monitory, laptopy), zużyte transformatory, silniki, zużyte samochody, wagony kolejowe itp.;

  • GTU 7 – dostawy pojazdów i części samochodowych o kodach CN 8701–8708.

Wszystkie kody GTU zostały opisane w ramach cyklu: Kody GTU – wszystko, co musisz wiedzieć!
W sytuacji gdy w warsztacie świadczone będą wymienione wyżej dostawy, wystąpi wówczas obowiązek stosowania kodów GTU. Wskazuje się je w pliku JPK_V7, w części ewidencyjnej, i nie zamieszcza się ich na fakturze.

Zgodnie z informacją uzyskaną w Krajowej Informacji Skarbowej nie podlegają oznaczeniom GTU dostawy towarów/świadczenie usług, w przypadku gdy nabywane (zużywane do tych czynności) towary/usługi oznaczane symbolami GTU stanowią jedynie element cenotwórczy towaru/usługi sprzedawanej, która sama oznaczeniom tym nie podlega. Zgodnie z tą informacją, jeśli w warsztacie sprzedawane są usługi naprawy pojazdu i w skład tej usługi wchodzą zużywane części samochodowe, wówczas nie stosuje się kodu GTU.

Przykład 1.

Pan Michał naprawia samochody w swoim warsztacie samochodowym. Zużywa przy tym posiadane przez siebie części. Czy wystawiane przez niego faktury sprzedaży odnoszące się do świadczonej usługi naprawy powinny zawierać kod GTU?

Faktura nie powinna zawierać kodu GTU ze względu na to, że przedmiotem sprzedaży jest świadczenie usług, a nie dostawa towarów. Gdyby pan Michał sprzedawał tylko części samochodowe, wtedy musiałby zastosować kod GTU 7.

Przykład 2.

Pan Marek prowadzi warsztat samochodowy. Niedawno zakupił samochód i dokonał jego renowacji. Sprzedaż ma nastąpić 10 października – czy będzie musiała być oznaczona w strukturze JPK_V7 kodem GTU?

Tak, taką sprzedaż należałoby oznaczyć kodem GTU 7, ponieważ głównym przedmiotem sprzedaży jest dostawa samochodu, a nie usługa renowacji pojazdu.

Warsztat samochodowy GTU a inne możliwe oznaczenia

W przypadku warsztatu samochodowego obowiązkowe jest posiadanie kasy fiskalnej (wynika to z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących), w związku z czym w pliku JPK_V7 księgowany raport z kasy (dobowy lub dzienny – w zależności od sposobu ewidencji) powinien być oznaczony kodem „RO”. W przypadku raportu z kasy nie stosuje się kodów GTU.

Innym oznaczeniem, które może wystąpić w przypadku warsztatu samochodowego, jest „FP” i „MK”. „FP” stosuje się do oznaczania faktur do paragonu (dodatkowo faktura do paragonu powinna posiadać właściwy kod GTU), a „MK” do oznaczania faktur otrzymanych od małego podatnika VAT (który stosuje metodę kasową w VAT).

Wyróżnić należy również, że sprzedaż części samochodowych oraz odpadów podlega pod split payment, jeśli spełnione są następujące warunki:

  1. co najmniej jedna pozycja faktury zawarta została w załączniku 15. ustawy o VAT;

  2. wartość faktury przekracza 15 tys. zł brutto;

  3. transakcja jest między firmami (B2B);

  4. sprzedawcą jest czynny podatnik VAT.

W takich przypadkach faktura zakupu/sprzedaży w pliku JPK_V7 powinna dodatkowo zawierać oznaczenie „MPP” oraz kod GTU, jeśli pod niego podlega.

Warsztat samochodowy GTU w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl możliwe jest określenie kodów GTU w taki sposób, aby zaciągały się do pliku JPK_V7 do części ewidencyjnej automatycznie lub ręcznie. W tym celu konieczne jest przejście do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » TYPY TRANSAKCJI W JPK_V7 » zakładka GTU i określenie kodów GTU, które są obowiązkowe do stosowania. Następnie klikamy ZAPISZ.

Warsztat samochodowy GTU

Aby wskazać kod GTU przy wystawianiu faktury, należy w trakcie jego wystawiania w zakładce: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (lub WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY, jeśli włączona jest opcja w ustawieniach) w oknie w pozycji dodawania nazwy produktu określić go w kolumnie GTU, gdzie:

  • użytkownik ma możliwość wybrać odpowiedni kod GTU dla danej pozycji;

  • system automatycznie zaciągnie odpowiedni kod GTU, jeśli wybrał produkt/usługę z magazynu (i wcześniej kod ten ustawił).

Warsztat samochodowy GTU

Transakcje dodatkowe, które zostały wspomniane w akapicie „Warsztat samochodowy GTU a inne możliwe oznaczenia” również można oznaczyć w systemie wFirma.pl. Szczegóły w artykule pomocy: Oznaczenia dokumentów w JPK_V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów