0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi księgowe GTU- prawidłowe oznaczanie faktur

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę biuro rachunkowe, w związku z czym świadczę usługi księgowe na rzecz klientów, z którymi zawarłam stosowną umowę. W jaki sposób oznaczyć faktury sprzedaży dokumentujące usługi księgowe GTU w JPK_V7?

Katarzyna, Białystok 

 

Od 1 października 2020 roku wraz z wejściem w życie nowej struktury JPK na czynnych podatników VAT zostały nałożone dodatkowe powinności. Jedną z nich jest obowiązek wykazywania kodów GTU dla poszczególnych faktur w JPK_V7M (dla rozliczeń miesięcznych) oraz JPK_V7K (dla rozliczeń kwartalnych).

GTU – czym są i jak stosować?

GTU to inaczej kody towarów i usług, którymi należy oznaczać faktury w JPK_V7. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązuje katalog 13 kodów GTU. Do każdego z nich szczegółowo określono, jaki rodzaj sprzedaży obejmuje. Kody GTU należy stosować do:

 • faktur VAT;

 • faktur korygujących;

 • faktur VAT marża;

 • faktur zaliczkowych i końcowych;

 • faktur do paragonu.

Konieczność stosowania kodów GTU dotyczy również faktur końcowych, dla których obowiązek podatkowy powstał 1 października lub później, wystawionych do faktur zaliczkowych sprzed 1 października (czyli wykazanych w JPK_VAT oraz deklaracji VAT). Analogicznie należy wykazywać kod GTU dla faktur korygujących, wykazywanych po 30 września 2020 roku, odnoszących się do faktur sprzed 1 października.

Kody GTU należy wykazywać w JPK_V7. Kody te nie są obowiązkowym elementem faktury.

30 września pani Barbara wykonała usługę księgową na rzecz lokalnej firmy. 2 października wystawiła fakturę VAT na wykonaną sprzedaż. Kolejnego dnia (3 października) zdecydowała się udzielić rabatu, co odpowiednio udokumentowała fakturą korygującą. Dokument w tym samym dniu trafił do nabywcy usługi. W jaki sposób wykazać dane faktury w ewidencjach? Czy konieczne jest zastosowanie kodu GTU?

W tej sytuacji faktura VAT zostanie wykazana w JPK_VAT oraz deklaracji VAT za wrzesień bez kodu GTU (gdyż w danych deklaracjach kody te nie są uwzględniane). Natomiast faktura korygująca zostanie wykazana w JPK_V7 za październik wraz z odpowiednim kodem GTU dla danej sprzedaży.

W przypadku zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, nawet jeżeli sprzedaż podlega pod któryś z kodów GTU, podatnik wykazuje raport z kasy bez kodu GTU w JPK_V7. W takiej sytuacji należy zastosować oznaczenie RO.

Usługi księgowe GTU

Usługi księgowe zaliczane są do działu 69 PKWiU „Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego”. Możemy tu wyszczególnić:

 • PKWiU 69.20.1 – Usługi w zakresie audytu finansowego;

 • PKWiU 69.20.2 – Usługi rachunkowo-księgowe, w tym:

  • 69.20.21 – Usługi sprawdzania rachunków;

  • 69.20.22 – Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych;

  • 69.20.23 – Usługi w zakresie księgowości;

  • 69.20.24 – Usługi sporządzania listy płac;

  • 69.20.29 – Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe;

 • PKWiU 69.20.3 – Usługi doradztwa podatkowego, w tym:

  • 69.20.31 – Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw;

  • 69.20.32 – Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych dla osób indywidualnych;

 • PKWiU 69.20.4 – Usługi zarządzania masą upadłościową.

Zgodnie z powyższym część czynności związanych z usługami księgowymi podlega pod kod GTU 12, bowiem odnosi się on do usług:

 • doradczych – PKWiU: 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19;

 • księgowych – PKWiU: 69.20.2;

 • prawnych – PKWiU: 69.1;

 • zarządczych – PKWiU: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1;

 • szkoleniowych – PKWiU: 85;

 • marketingowych – PKWiU: 73.11.12;

 • firm centralnych (head offices) – PKWiU: 70.1;

 • reklamowych – PKWiU: 73.1;

 • badania rynku i opinii publicznej – PKWiU: 73.2;

 • badań naukowych i prac rozwojowych – PKWiU: 72.

Ostatecznie należy stwierdzić, że świadczenie usług księgowych takich jak:

 • doradztwo podatkowe – PKWiU 69.20.3;

 • usługi księgowo-rachunkowe – PKWiU 69.20.2;

 • usługi zarządzania masą upadłościową – PKWiU 69.20.4

– wiąże się z obowiązkiem stosowania kodu GTU 12.

Przykład 2.

Pan Jan 31 października wykonał usługę księgową, którą udokumentował fakturą numer FV 1/X/2020 i tego samego dnia wynajął część biura na rzecz firmy XYZ, co zostało udokumentowane fakturą numer 2/X/2020. Czy obie te faktury należy oznaczyć kodem GTU 12?

Nie, w JPK_V7 z kodem GTU 12 pan Jan ma obowiązek wykazać wyłącznie fakturę numer 1/X/2020.

Usługi księgowe GTU w wFirma.pl

W systemie wFirma.pl użytkownicy mają możliwość zdefiniowania kodu GTU dla faktur sprzedaży. W tym celu w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU należy wybrać odpowiednie kody GTU, które odnoszą się do wykonywanej działalności.

usługi księgowe GTUDzięki temu wybrany kod GTU dostępny będzie przy wystawianiu faktur oraz przy dodawaniu bądź modyfikowaniu towarów lub usług na magazynie.

W przypadku pakietu z Magazynem użytkownik ma możliwość przypisania kodu GTU dla wybranego produktu, bez konieczności definiowania go każdorazowo przy wystawianiu faktury.

W celu wystawienia faktury w wFirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ / WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY. Wówczas w oknie wystawiania faktury w polu GTU:

 • możliwe jest przypisanie kodu GTU 12 dla wybranej pozycji faktury;

 • system automatycznie umieści kod GTU 12, jeżeli produkt zostanie wybrany z magazynu (a produkt ten został wcześniej oznaczony odpowiednim kodem GTU).

usługi księgowe GTU

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów