Poradnik Przedsiębiorcy

Podpis profilem zaufanym jest równoznaczny z podpisem odręcznym?

Przy składaniu wniosków o dofinansowanie części kosztów firmowych, mikropożyczkę czy inne świadczenia, przedsiębiorcy zobowiązani byli wypełnić wiele dodatkowych załączników, z których wynikało że powinny one zostać przez nich ręcznie podpisane. Takie niedomówienie wprowadziło wątpliwości wśród przedsiębiorców czy podpis profilem zaufanym będzie wystarczający do ich autoryzacji. W końcu kwestia ta została uregulowana w ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Profil zaufany równoznaczny z podpisem fizycznym


Zgodnie z ustawą zmieniającą podpis profilem zaufanym oraz podpis osobisty uznaje się za równoważny co do skutków prawnych z podpisem własnoręcznym w sprawach dotyczących:

  • dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,

  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

  • mikropożyczki,

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.


Doprecyzowanie tej informacji powinno znacząco ułatwić proces składania wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej przez przedsiębiorców.