0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podpisywanie JPK przychodem - będzie możliwe!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zobowiązany jest do wysyłki JPK_VAT. Poza techniczną trudnością, ponieważ nie każdy przedsiębiorca do tej pory korzystał z elektronicznych ewidencji, powstawały również pytania, jak podpisać JPK, by przesłać go do Ministerstwa Finansów. Dotąd bowiem przepisy wymagały opatrzenia plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym (trzeba go najpierw kupić) lub profilem zaufanym (jest darmowy, ale ten sposób w praktyce przysparza technicznych problemów i jest czasochłonny), a nie dano możliwości adekwatnych, jakie obecnie obowiązują dla deklaracji VAT-7, czyli weryfikacji wysyłki kwotą przychodu. Jednak pojawiło się światełko nadziei dla mikrofirm - podpisywanie JPK przychodem - projektowane zmiany przepisów zostały zaakceptowane i ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Od kiedy wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego będzie obowiązywać i na czym ma polegać?

Jak działać ma podpisywanie JPK przychodem?

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Rozporządzeniu z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane czytamy, że JPK będzie można podpisać innym niż podpis kwalifikowany czy profil zaufany sposobem, a mianowicie poprzez podanie:

 • przychodu z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 2016 dla wysyłki JPK_VAT dokonywanej w roku 2018,

 • imienia i nazwiska przedsiębiorcy,

 • daty urodzenia,

 • numeru NIP. 

Uwaga!
Wysyłka JPK bez podpisu kwalifikowanego a z podpisem kwotą przychodu dotyczy jedynie jednoosobowych działalności gospodarczych osób fizycznych. Nie będzie możliwe użycie tego sposobu przez spółki cywilne, jawne czy partnerskie ani przez spółki z o.o.!

Czyli Ministerstwo wprowadziło jednak dla podatników będących osobami fizycznymi możliwość podpisywania JPK przychodem, tak jak to ma miejsce już dla deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE czy też zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-38.  

Podpisywanie JPK przychodem dostępne już przy składaniu plików za styczeń 2018 r.!

Jak to możliwe, że zmiany na ostatnią chwilę (przypominamy bowiem, że pierwsze obowiązkowe JPK_VAT należy przesłać najpóźniej do 26 lutego, bowiem 25 przypada na niedzielę) mają obowiązywać już dla pierwszej wysyłki JPK za styczeń? Wykorzystuje się tu możliwości legislacyjne, które pozwalają bez vacatio legis wnieść w życie przepisy działające na korzyść podatników. Ministerstwo Finansów zdążyło z publikacją rozporządzenia w dniu 02.02.2018 w związku z czym przepisy w życie weszły już 05.02.2018. Aby było to możliwe nawet w pismach kierujących projekt do opiniowania podkreślano, by ewentualne uwagi zgłosić najpóźniej do 23 stycznia 2018 r., uzasadniając:

Krótki termin na zgłoszenie uwag do ww. projektu wynika z konieczności wejścia w życie rozporządzenia z dniem 1 lutego 2018 r. Przesłany projekt wprowadza rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców.

Dodatkowo w piśmie skierowanym do opiniujących podpisywanie JPK przychodem zamieszczono klauzulę “Niezgłoszenie opinii w powyższym terminie zostanie uznane za akceptację projektu”.

Zatem podpisywanie JPK przychodem obowiązuje od 05.02.2018 roku. 

Podpisywanie JPK przychodem w systemie księgowym

Niestety Ministerstwo Finansów na razie nie udostępniło technicznej możliwości zintegrowania poprzez API systemów księgowych z wysyłką JPK przychodem stąd w celu takiej wysyłki konieczne będzie:

1. Wygenerowanie JPK_VAT w systemie wfirma.pl - BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK_VAT wskazując okres za jaki plik ma zostać wygenerowany;

podpisywanie jpk przychodem

2. Pobranie pliku w postaci XML na dysk komputera - w tym celu należy kliknąć na wygenerowany JPK_VAT i w oknie jakie się pojawi wybrać POBIERZ XML;

podpisywanie jpk przychodem

3. Przejście na dedykowaną mikro firmom stronę Ministerstwa Finansów: https://mikro-jpk.mf.gov.pl/, gdzie należy uzupełnić

a następnie wybranie PRZEGLĄDAJ co pozwoli na załączenie pobranego wcześniej na dysk komputera pliku JPK_VAT w postaci XML;

podpisywanie jpk przychodem

4. Dokonanie wysyłki poprzez wybór WYŚLIJ;

5. Pobranie UPO ze strony Ministerstwa Finansów, na podstawie otrzymanego numeru referencyjnego.

Pozostałe sposoby na podpisywanie JPK

W praktyce dostępne są również inne techniczne możliwości podpisywania JPK. Modele roboczo nazywane “bez podpisu” (choć w praktyce podpis zawsze jest, tylko w różnej formie), czyli podpis profilem zaufanym bądź podpis osoby upoważnionej przez podatnika (dla np. spółek które nie będą mogły korzystać z podpisywania JPK przychodem) jak i modele tzw. "z podpisem" - czyli sygnowanie wysyłki własnym podpisem elektronicznym. 

Autoryzacja JPK bez podpisu elektronicznego przez ePUAP

Ministerstwo finansów udostępniło również inne możliwości podpisu JPK. Jedną z nich jest podpis profilem zaufanym eGO. Jest to bezpłatna możliwość złożenia podpisu na pliku ale wymaga najpierw wysyłki elektronicznego formularza rejestracyjnego, wizyty w urzędzie miasta, gminy lub dowolnym urzędzie skarbowym w celu potwierdzenia tożsamości dla profilu zaufanego eGO (wizyty tej nie będzie się wymagało, jeżeli profil zaufany zostanie założony za pośrednictwem bankowości elektronicznej przedsiębiorcy), a następnie co miesiąc wykonania określonych czynności:

 1. wygenerować plik JPK w systemie księgowym

 2. pobrać plik JPK z systemu księgowego na dysk komputera

 3. zalogować się do ePUAP

 4. pobrać plik z dysku i podpisać profilem zaufanym w ePUAP

 5. wyeksportować na dysk komputera podpisany plik

 6. zaimportować ten plik z powrotem do systemu księgowego

 7. wysłać plik z systemu księgowego

 8. pobrać UPO.

Szczegółowo ścieżkę opisuje artykuł Wysyłka JPK_VAT przy użyciu profilu zaufanego.

Podpisywanie JPK można powierzyć osobom upoważnionym

Kolejnym rozwiązaniem, jak podpisać i wysłać plik JPK_VAT, gdy nie posiada się własnego elektronicznego podpisu kwalifikowanego, jest skorzystanie z możliwości udzielenia upoważnienia innej osobie do podpisu elektronicznych dokumentów księgowych (deklaracji, JPK). Upoważnienie takie składa się jednorazowo na podstawie UPL-1 przekazanego do urzędu skarbowego (można je w każdej chwili odwołać drukiem OPL-1). W ciągu maksymalnie kilku dni upoważnienie złożone w urzędzie jest rejestrowane w bazach i uprawnia do skorzystania przy wysyłce z podpisu kwalifikowanego osoby, która posiada już taki podpis.

W systemie wFirma.pl udostępnia się możliwość wysyłki JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wFirma.pl.

 

podpisywanie jpk przychodem

 

Powierzając upoważnienie do podpisu osobom reprezentującym serwis wFirma.pl, użytkownik zyskuje wygodę przy wysyłce i oszczędza czas w porównaniu do procedury wymaganej przy użyciu podpisu JPK profilem zaufanym. Dodatkowo sposób ten jest rozwiązaniem dla spółek cywilnych, które nie mają możliwości podpisu JPK przychodem.

Kto nie boi się kosztów wybierze swój podpis elektroniczny

Kolejną z możliwości technicznych podpisywania JPK jest użycie własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. By go zdobyć, trzeba się najpierw zwrócić do jednego z nadzorowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji dostawców, których listę udostępnia NNCert. Należy pamiętać, że podpis taki wydawany jest na rok lub dwa, a zatem wymagane będzie jego odnawianie. Z własnego podpisu kwalifikowanego mogą korzystać zarówno mikro- jak i większe firmy oraz zarówno jednoosobowe działalności, jak i spółki osobowe (cywilne, jawne) czy kapitałowe (spółki z o.o.).

Uwaga!
Kwalifikowany podpis elektroniczny, zawsze wydawany jest na konkretną osobę fizyczną, a nie na konkretną firmę. Zatem aby wspólnik spółki cywilnej, jawnej czy spółki z o.o. mógł używać swojego podpisu do wysyłki JPK_VAT, konieczne jest złożenie UPL-1 - czyli upoważnienia dla tego wspólnika w urzędzie skarbowym.

Mając swój kwalifikowany podpis elektroniczny wysyłkę JPK_VAT można wykonać bezpośrednio z systemu księgowości online: Wysyłka JPK VAT przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów