Poradnik Przedsiębiorcy

Podpisywanie JPK przychodem - będzie możliwe!

Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zobowiązany jest do wysyłki JPK_VAT. Poza techniczną trudnością, ponieważ nie każdy przedsiębiorca do tej pory korzystał z elektronicznych ewidencji, powstawały również pytania, jak podpisać JPK, by przesłać go do Ministerstwa Finansów. Dotąd bowiem przepisy wymagały opatrzenia plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym (trzeba go najpierw kupić) lub profilem zaufanym (jest darmowy, ale ten sposób w praktyce przysparza technicznych problemów i jest czasochłonny), a nie dano możliwości adekwatnych, jakie obecnie obowiązują dla deklaracji VAT-7, czyli weryfikacji wysyłki kwotą przychodu. Jednak pojawiło się światełko nadziei dla mikrofirm - podpisywanie JPK przychodem - projektowane zmiany przepisów zostały zaakceptowane i ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Od kiedy wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego będzie obowiązywać i na czym ma polegać?

Jak działać ma podpisywanie JPK przychodem?

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Rozporządzeniu z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane czytamy, że JPK będzie można podpisać innym niż podpis kwalifikowany czy profil zaufany sposobem, a mianowicie poprzez podanie:

  • przychodu z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 2016 dla wysyłki JPK_VAT dokonywanej w roku 2018,

  • imienia i nazwiska przedsiębiorcy,

  • daty urodzenia,

  • numeru NIP. 

Uwaga!
Wysyłka JPK bez podpisu kwalifikowanego a z podpisem kwotą przychodu dotyczy jedynie jednoosobowych działalności gospodarczych osób fizycznych. Nie będzie możliwe użycie tego sposobu przez spółki cywilne, jawne czy partnerskie ani przez spółki z o.o.!

Czyli Ministerstwo wprowadziło jednak dla podatników będących osobami fizycznymi możliwość podpisywania JPK przychodem, tak jak to ma miejsce już dla deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE czy też zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-38.  

Podpisywanie JPK przychodem dostępne już przy składaniu plików za styczeń 2018 r.!

Jak to możliwe, że zmiany na ostatnią chwilę (przypominamy bowiem, że pierwsze obowiązkowe JPK_VAT należy przesłać najpóźniej do 26 lutego, bowiem 25 przypada na niedzielę) mają obowiązywać już dla pierwszej wysyłki JPK za styczeń? Wykorzystuje się tu możliwości legislacyjne, które pozwalają bez vacatio legis wnieść w życie przepisy działające na korzyść podatników. Ministerstwo Finansów zdążyło z publikacją rozporządzenia w dniu 02.02.2018 w związku z czym przepisy w życie weszły już 05.02.2018. Aby było to możliwe nawet w pismach kierujących projekt do opiniowania podkreślano, by ewentualne uwagi zgłosić najpóźniej do 23 stycznia 2018 r., uzasadniając:

Krótki termin na zgłoszenie uwag do ww. projektu wynika z konieczności wejścia w życie rozporządzenia z dniem 1 lutego 2018 r. Przesłany projekt wprowadza rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców.

Dodatkowo w piśmie skierowanym do opiniujących podpisywanie JPK przychodem zamieszczono klauzulę “Niezgłoszenie opinii w powyższym terminie zostanie uznane za akceptację projektu”.

Zatem podpisywanie JPK przychodem obowiązuje od 05.02.2018 roku. 

Podpisywanie JPK przychodem w systemie księgowym

Niestety Ministerstwo Finansów na razie nie udostępniło technicznej możliwości zintegrowania poprzez API systemów księgowych z wysyłką JPK przychodem stąd w celu takiej wysyłki konieczne będzie:

1. Wygenerowanie JPK_VAT w systemie wfirma.pl - BIURO >> DEKLARACJE >> JEDNOLITY PLIK KONTROLNY >> DODAJ JPK_VAT wskazując okres za jaki plik ma zostać wygenerowany;

podpisywanie jpk przychodem

2. Pobranie pliku w postaci XML na dysk komputera - w tym celu należy kliknąć na wygenerowany JPK_VAT i w oknie jakie się pojawi wybrać POBIERZ XML;

podpisywanie jpk przychodem

3. Przejście na dedykowaną mikro firmom stronę Ministerstwa Finansów: https://mikro-jpk.mf.gov.pl/, gdzie należy uzupełnić

a następnie wybranie PRZEGLĄDAJ co pozwoli na załączenie pobranego wcześniej na dysk komputera pliku JPK_VAT w postaci XML;

podpisywanie jpk przychodem

4. Dokonanie wysyłki poprzez wybór WYŚLIJ;

5. Pobranie UPO ze strony Ministerstwa Finansów, na podstawie otrzymanego numeru referencyjnego.