Poradnik Przedsiębiorcy

Terminy wdrożenia JPK jakie obowiązują?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniam pracowników, a moje dochody nie przekraczają 2 mln euro rocznie. Dodatkowo, prowadzę KPiR za pomocą programu do księgowości online. Od 2020 roku zmienią się przepisy dotyczące JPK. Jakie są zatem terminy wdrożenia JPK dla mikroprzedsiębiorców? Od kiedy będę zobowiązana do generowania nowego jednolitego pliku kontrolnego - JPK_V7?

Magdalena, Gorzów Wielkopolski

 

Terminy wdrożenia nowego JPK dla podatników pierwotnie były uzależnione od statusu przedsiębiorcy - czy jest mikro-, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą. Natomiast w związku z panującą epidemią koronawirusa termin ten został ujednolicony i jest niezależny od statusu przedsiębiorcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminem wdrożenia JPK_V7 dla mikroprzedsiębiorców jest październik 2020 roku. W związku z tym dopiero od października 2020 roku wystąpił obowiązek do comiesięcznej wysyłki nowej struktury JPK_V7 do Ministerstwa Finansów. Co więcej, obowiązek ten jest ujednolicony bez względu na to, czy przedsiębiorca rozlicza podatek VAT miesięcznie czy kwartalnie.

Więcej w temacie nowej struktury JPK_V7 w artykule: JPK V7 - co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

Terminy wdrożenia innych struktur JPK

Od 1 lipca 2018 roku mikroprzedsiębiorcy generują na żądanie urzędu JPK_FA i JPK_WB oraz w zależności od formy prowadzonej ewidencji księgowej:

  • JPK_PKPiR - w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • JPK_EWP - w przypadku prowadzenia ewidencji przychodów (ryczałtowcy),
  • JPK_KR - w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełne księgi).

Plik JPK_VAT w dotychczasowej strukturze obowiązkowo wysyłają wszyscy czynni podatnicy VAT co miesiąc do Ministra Finansów do rozliczenia za wrzesień 2020 roku. 

Podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z której obroty netto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekroczyły równowartości 2 mln euro, a średnia roczna liczba pracowników nie była większa od 10, uznaje się za mikroprzedsiębiorcę.

Terminy wdrożenia aktualnego JPK VAT u mikroprzedsiębiorcy

Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej: (...) Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...).

Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności jest zobowiązany do generowania i przekazywania JPK_VAT w formie elektronicznej, co miesiąc, bezpośrednio do Ministra Finansów. Mikrofirmy (podobnie jak małe i średnie) od lipca 2018 roku są również zobligowane do tworzenia JPK pozostałych struktur. Przy czym w odróżnieniu od pliku zawierającego informacje o ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, tutaj przedsiębiorca będzie podlegał tylko konieczności posiadania pliku, aby w razie wezwania urzędu skarbowego móc je okazać organom podatkowym. Nie wymaga się ich składania co miesiąc.

Terminy wdrożenia nowego JPK dla mikroprzedsiębiorcy ustalone są na październik 2020 rok. W związku z tym przedsiębiorcy powinni zaopatrzyć się w programy ułatwiające generowanie i wysyłkę plików. Taką możliwość oferuje pakiet księgowość online w systemie wFirma.pl.

Szczegółowy opis generowania i wysyłki struktur JPK znajduje się w artykule: Jednolity Plik Kontrolny - wysyłka na stronę Ministerstwa Finansów.

Terminy wdrożenia JPK - najważniejsze informacje

🔷Czy termin obowiązywania nowego JPK V7 jest jeden dla wszystkich?

Tak, na skutek postanowień tarczy antykryzysowej termin wejścia w życie nowej struktury JPK V7 został ujednolicony dla wszystkich czynnych podatników VAT i obowiązuje od października 2020 roku.

🔷Kiedy wysyłany będzie jeszcze JPK VAT a kiedy już JPK V7?

Ostatni JPK VAT w dotychczasowej strukturze wysyłany jest za wrzesień 2020 lub III kwartał 2020 (do 25. października 2020). JPK V7 wysyłany będzie za październik 2020 (do 25. listopada 2020) bez względu na rozliczanie VAT miesięcznie lub kwartalnie.

🔷Czy zmieniły się zasady wysyłki pozostałych struktur JPK?

Nie, pozostałe struktury JPK czyli JPK FA, JPK EWP lub JPK PKPiR, JPK WB przedsiębiorcy wysyłają wyłącznie na żądanie urzędu na dotychczasowych zasadach.