Poradnik Przedsiębiorcy

Terminy wdrożenia JPK

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniam pracowników, a moje dochody nie przekraczają 2 mln euro rocznie. Dodatkowo, prowadzę KPiR za pomocą programu do księgowości online. Od 2018 roku zmienią się przepisy dotyczące JPK. Jakie są zatem terminy wdrożenia JPK dla mikroprzedsiębiorców? Od kiedy będę zobowiązana do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Magdalena, Gorzów Wielkopolski

Terminy wdrożenia JPK dla podatników uzależnione są od statusu przedsiębiorcy - czy jest mikro-, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą.

Podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z której obroty netto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekroczyły równowartości 2 mln euro, a średnia roczna liczba pracowników nie była większa od 10, uznaje się za mikroprzedsiębiorcę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminem wdrożenia JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców jest styczeń 2018 roku. W związku z tym dopiero od początku roku 2018 będzie Pani zobligowana do comiesięcznego przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT do urzędu.

Terminy wdrożenia JPK - duże, średnie i małe przedsiębiorstwa

JPK jest już dobrze znany w dużych przedsiębiorstwach. Od 1 lipca 2016 roku podatnicy generują bowiem na żądanie urzędu JPK_FA i JPK_WB oraz w zależności od formy księgowości JPK_PKPiR, JPK_EWP bądź JPK_KR. Plik JPK_VAT obowiązkowo wysyła się co miesiąc do Ministra Finansów. Średnie i małe firmy od 1 lipca 2017 również podlegają tym przepisom i przekazują organom skarbowym plik JPK_VAT. Pozostałe struktury JPK, tj. JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_FA, JPK_KR, JPK_WB małe i średnie przedsiębiorstwa będą przekazywały od lipca 2018 r.

Terminy wdrożenia JPK - mikroprzedsiębiorcy

Jak wynika z powyższego, nowości nie ominą również mikroprzedsiębiorców.

Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej:

(...) Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...).

Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności, będzie zobowiązany do generowania i przekazywania JPK_VAT w formie elektronicznej, co miesiąc, bezpośrednio do Ministra Finansów. Mikrofirmy (podobnie jak małe i średnie) od lipca 2018 roku będą również zobligowane do tworzenia JPK pozostałych struktur. Przy czym w odróżnieniu od pliku zawierającego informacje o ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, tutaj przedsiębiorca będzie podlegał tylko konieczności posiadania pliku, aby w razie wezwania urzędu skarbowego móc je okazać organom podatkowym. Nie wymaga się ich składania co miesiąc.

Terminy wdrożenia JPK dla mikroprzedsiębiorcy ustalone są na 2018 rok. W związku z tym przedsiębiorcy powinni zaopatrzyć się w programy ułatwiające generowanie i wysyłkę plików. Taką możliwość oferuje pakiet księgowość online w systemie wFirma.pl.

Dokładny opis i ścieżki generowania JPK znajduje się w artykułach zamieszczonych w artykule: Jednolity Plik Kontrolny - wysyłka na stronę Ministerstwa Finansów.