0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podsumowanie wpłat składek dostępne na PUE!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co roku ZUS rozsyła płatnikom składek informację o wpłatach dokonanych na ich rachunek składkowy. W tym tygodniu rozpocznie się informowanie firm o zapłaconych składkach w 2020 roku. Gdzie można znaleźć podsumowanie wpłat składek?

Podsumowanie wpłat składek za 2020 rok

Zgodnie z komunikatem podanym na stronie ZUS-u od 7 stycznia rozpoczęto wysyłanie informacji dotyczących sald i rozliczenia wpłat składek dokonanych w 2020 roku. Dzięki temu przedsiębiorca będzie wiedział, czy na jego koncie powstały nadpłaty, niedopłaty, czy też rozliczony jest na zero. Dodatkowo w informacji mają być podane zsumowane kwoty wpłaconych w ubiegłym roku środków wraz z wiadomością, na jakie należności zostały zaksięgowane przekazane składki. Firmy korzystające z układów ratalnych dostaną informację o kwocie pozostałej do spłaty.

Co ważne, w jednej z tarcz antykryzysowych znalazł się przepis, zgodnie z którym od 2021 roku podsumowanie wpłat składek za dany rok dostępne będzie wyłącznie na profilu PUE. Dotychczas Zakład co roku rozsyłał te informacje listownie.

Co zrobić, kiedy podsumowanie wpłat składek wskazuje nadpłatę lub niedopłatę?

Jeśli na koncie płatnika powstanie niedopłata, której płatnik nie może spłacić jednorazowo, wówczas może wnioskować o ulgę. Więcej informacji na ten temat udzielają specjalni doradcy ds. ulg i umorzeń. Konsultacja z tymi osobami ma pomóc w znalezieniu najkorzystniejszego sposobu uregulowania zobowiązań. Doradcy mają za zadanie wesprzeć płatnika w dopełnianiu formalności związanych z wybranym rozwiązaniem.

Płatnicy posiadający niewielkie zadłużenie mogą dodać jego wartość do kolejnego rozliczenia, przy czym należy tu pamiętać o odsetkach za zwłokę.

W przypadku gdy podsumowanie wpłat składek zawiera informację o nadpłacie, wówczas – jak wskazuje ZUS – o jej wartość można pomniejszyć przelew dokonywany w najbliższym terminie lub też wnioskować o zwrot środków poprzez złożenie wniosku RZS.

Podsumowanie wpłat składek a wsparcie z Tarczy 6.0

U płatników, którzy od 30 grudnia składali wnioski o umorzenie składek na podstawie Tarczy 6.0, informację o zwolnieniu z opłat otrzymają w 2021 roku. Oznacza to, że w podsumowaniu wpłat składek nie zostaną uwzględnione informacje dotyczące złożonego wniosku, bowiem stan konta podawany jest na dzień 31 grudnia 2021 roku. Co ważne, składki opłacone za miesiące, za które płatnik otrzymał zwolnienie z ZUS-u, zostaną wykazane jako nadpłata na koncie PUE.

Składki opłacone w 2021 roku nie zostaną ujęte w informacji. Jak podaje ZUS, w razie wątpliwości co do stanu sald należy sprawdzić aktualny stan rozliczeń na PUE ZUS w „Panelu płatnika”, w zakładce „Salda bieżące”.

ZUS rozpoczął udostępnianie płatnikom informacji o wpłatach dokonanych na konto składkowe w 2020 roku. Dzięki temu w prosty sposób przedsiębiorca będzie wiedział, czy ma zaległość, czy też nadpłacił składki lub dokonał wpłat na zero.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów