0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie ze składek ZUS nie przysługuje? – jest rozwiązanie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tarcza antykryzysowa wprowadziła ulgę odciążającą przedsiębiorców z płatności ZUS przez trzy miesiące: marzec, kwiecień i maj. Niestety nie wszyscy mogą skorzystać z tego rozwiązania. W artykule podpowiadamy, co można zrobić, kiedy zwolnienie ze składek ZUS nie przysługuje!

Samozatrudnieni i mikrofirmy nie płacą składek 

Na ten moment prawo do ulgi ZUS mają osoby samozatrudnione (opłacające składki wyłącznie za siebie), które:

  • prowadziły działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku,

  • w pierwszym miesiącu wykazanym we wniosku nie przekroczyły przychodu 15 681 zł. 

W przypadku firm zatrudniających pracowników przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek za siebie i ubezpieczonych, jeśli na 29 lutego do ubezpieczeń społecznych zgłaszał mniej niż 10 osób. Nie ma tu znaczenia osiągnięty przychód. Tu należy pamiętać, że zwolnienie ze składek przysługuje zarówno samozatrudnionym, jak i zakładom pracy, niezalegającym z płatnościami w ZUS na 31 grudnia. Niestety obecne rozwiązanie nie jest dedykowane większym firmom. 

Co zrobić, kiedy zwolnienie ze składek ZUS nie przysługuje?

Obecnie tylko przedsiębiorcy zatrudniający do 9 ubezpieczonych osób mieli prawo skorzystać z umorzenia. Planowane jest rozszerzenie zwolnienia z ZUS. Nowe założenia tarczy 2.0 przewidują trzymiesięczne zwolnienie z ZUS dla firm zatrudniających do 49 pracowników. Niestety nowe przepisy jeszcze nie weszły w życie. Więksi przedsiębiorcy zastanawiają się, co robić – czy płacić ZUS, czy też czekać. Co z umorzeniem składek za marzec, jeśli tarcza 2.0 wejdzie w kwietniu? Na te pytania przedsiębiorcy szukają odpowiedzi. 

Wniosek RDU – czy rozwiązuje problem? 

Niektórzy przedsiębiorcy znaleźli wyjście z sytuacji i złożyli do ZUS wniosek RDU. Mogą go składać płatnicy składek, którzy mają trudności w terminowym ich opłaceniu w następstwie COVID-19. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na ubezpieczenia przedsiębiorcy i zatrudnionych przez niego osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Wniosek dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r. 

Wnioski o ulgę mogą być złożone:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

  • za pośrednictwem poczty,

  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Dzięki uldze przedsiębiorca ma możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złoży wniosek przed terminem płatności składek, czyli do 15 kwietnia, nie ponosi żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga. Wniosek ten musi jednak posiadać uzasadnienia. Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej.

Więksi przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do ulgi umorzenia ZUS, mogą złożyć wniosek RDU, który to odracza płatność składek. Firmy mają nadzieję, że po tym jak tarcza 2.0 wprowadzi możliwość zwolnienia ze składek ZUS, wówczas złożenie wniosku RDZ zwolni ich z płatności składek już od marca. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów