Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Prawa autorskie do strony internetowej przedsiębiorstwa

Strona internetowa to specyficzny rodzaj utworu. Ze względu na swoją formę niewielu uważa ją za pełnoprawny przedmiot prawa autorskiego, podobnie zresztą jak inne dzieła zamieszczone w internecie. Funkcjonowanie fotografii czy tekstu opublikowanych na stronie internetowej jako dzieł chronionych prawem autorskim, powoli przebija się do ogólnej świadomości społecznej, ale sama witryna internetowa wciąż postrzegana jest jako element sieci, wspólny, powszechnie dostępny, dlatego niepodlegający ochronie. Przeczytaj i dowiedz się, jak chronione są prawa autorskie do strony internetowej przedsiębiorstwa.

Strona internetowa jako utwór

Prawną definicję utworu znaleźć można  w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprócz ogólnego określenia jego cech, ustawa przywołuje też konkretne przejawy twórczości, uznawane za utwory.

Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).  

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2) plastyczne;

3) fotograficzne;

4) lutnicze;

5) wzornictwa przemysłowego;

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7) muzyczne i słowno-muzyczne;

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9) audiowizualne (w tym filmowe).

 

Ustawodawca nie wymienił strony internetowej bezpośrednio w katalogu utworów, jednak ze względu na szeroką definicję, zawartą w ust. 1 art. 1, a także złożoną strukturę witryny internetowej, możemy bez trudu zakwalifikować ją jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej.  

Strona internetowa składa się z dwóch zasadniczych składników:  

  • layoutu - części graficznej witryny, która obejmuje wygląd strony i rozmieszczenie wszystkich jej elementów. Składają się na nią gama kolorystyczna, ikony, grafiki i font. Layout nazywany jest także interfejsem.

  • elementów technicznych - wszelkich informacji, zapisanych w kodzie źródłowym strony.  

Witryna internetowa chroniona jest przede wszystkim jako całość - połączenie layoutu i części technicznej. Co ważne, ochroną prawnoautorską mogą być również objęte poszczególne części interfejsu, zwłaszcza elementy graficzne czy font, pod warunkiem jednak, że spełniają warunki wymienione w ust. 1 art. 1 ustawy - mają charakter twórczy i indywidualny.

Ochrona prawnoautorska strony internetowej przedsiębiorstwa

W kontekście prawnoautorskiej ochrony strony internetowej przedsiębiorstwa, kluczową kwestią jest to, czy przedsiębiorca zlecił stworzenie witryny od podstaw, opracowanie tylko designu, czy może wykreował stronę na istniejącej platformie i skorzystał z gotowego interfejsu. Jeżeli witrynę w całości wykonała osoba trzecia (na przykład zleceniobiorca lub agencja kreatywna), to do niej należy całość praw autorskich. Nawet przekazanie zapłaty nie przenosi tych praw na przedsiębiorcę. Konieczne jest w takiej sytuacji zawarcie umowy, przenoszącej na niego autorskie prawa majątkowe (należy pamiętać, że autorskie prawa osobiste nie mogą być przez autora przeniesione na nikogo). Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia, gdy osoba trzecia zaprojektuje i wykona sam layout - wówczas również autor i przedsiębiorca powinni zabezpieczyć interesy obu stron za pomocą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.  

Jeżeli natomiast przedsiębiorca stworzy portal na platformie, udostępniającej kod źródłowy, i wykorzysta gotowy interfejs, zasięg jego praw autorskich ogranicza się jedynie do treści, jakie zamieści na stworzonej stronie internetowej. Prawa autorskie do graficznej części strony będą przysługiwać firmie, która udostępniła kod i layout. W takiej sytuacji ważne jest oznaczenie jako autora strony tę właśnie firmę, nie zaś użytkownika platformy. Gdyby przedsiębiorca, wykorzystując gotowy interfejs, oznaczył siebie jako jego autora, będzie to wprowadzeniem odbiorców w błąd co do autorstwa. Konsekwencje takiego czynu określa art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.