Poradnik Przedsiębiorcy

Przekazanie prezentu na cele działalności gospodarczej

Dostałem ostatnio prezent składkowy (w postaci smartfonu, wartość około 4100 zł). Chciałbym przekazać go na cele prowadzonej działalności, jednak nie posiadam żadnego dowodu zakupu i nie wiem, jak takie zdarzenie należy rozliczyć pod względem księgowym. Czy mógłbym prosić o wskazówki?

Karol, Zamość

 

W takiej sytuacji (jeżeli telefon będzie wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością) sprzęt należy zaliczyć do środków trwałych firmy i poddać amortyzacji. Co więcej, odpisy amortyzacyjne od takiego sprzętu będą stanowiły dla Pana koszt uzyskania przychodu.

Rozumiem, że ponieważ był to prezent, nie posiada Pan również umowy o nieodpłatnym przekazaniu. W takim wypadku wartość początkową środka trwałego należy ustalić samodzielnie, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, czyli określając jego wartość rynkową z dnia nabycia - czyli z dnia otrzymania darowizny. Proszę również pamiętać o wskazaniu właściwej kategorii ŚT oraz metody amortyzacji.