0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód o niskiej wartości jako środek trwały firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Środki trwałe w firmie powinny być zaliczane do kosztów firmowych przez odpisy amortyzacyjne. Ponadto muszą zostać wprowadzane do ewidencji środków trwałych. Co w przypadku zakupu niskocennego środka trwałego? Czy samochód o niskiej wartości początkowej do 3.500 zł może stać się środkiem trwałym firmy?

Samochód o niskiej wartości - jak rozliczyć jego zakup?

W przypadku nabycia środka trwałego o niewielkiej wartości początkowej, która nie przekracza 3500 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT), istnieją dwie metody zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów:

  1. wprowadzenie środka trwałego do ewidencji oraz poddanie go amortyzacji (ze względu na niską wartość możliwa jest amortyzacja jednorazowa),

  2. zaliczenie wydatku na zakup niskowartościowego środka trwałego bezpośrednio do kosztów firmowych.

Samochód o niskiej wartości  - co lepsze: amortyzacja jednorazowa czy bezpośrednie zaliczenie do kosztów?

Wybór sposobu ujęcia takiego wydatku w kosztach należy do podatnika. Dzięki wprowadzeniu samochodu o niskiej wartości do ewidencji środków trwałych możliwe będzie bezpośrednie rozliczanie w kosztach wydatków związanych z jego eksploatacją: zakup paliwa, wymiana i zakup części, koszty parkingu itd.

W przypadku gdy podatnik nie zdecyduje się na wprowadzenie niskocennego samochodu do ewidencji środków trwałych firmy - wystąpi konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki. Wydatki eksploatacyjne będą wówczas zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do wysokości limitu kilometrówki (kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów