0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skala podatkowa - kiedy się opłaca dla przedsiębiorcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wybrana forma opodatkowania ma wpływ na wielkość danin odprowadzanych do urzędu skarbowego. Ustawodawca, umożliwiając wybór różnych form opodatkowania, takich jak np. skala podatkowa (uzależniony od spełnienia określonych ustawami kryteriów), dał przedsiębiorcy szansę na dokonywanie podatkowej optymalizacji zgodnej z przepisami prawa fiskalnego obowiązującego w kraju.

Na czym polega skala podatkowa?

Skala podatkowa to metoda opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT) według zasad ogólnych. W przypadku opodatkowania przychodów skalą podatkową wartość podatku dochodowego oblicza się w wysokości 18% do kwoty 85 528  zł. oraz 32% od nadwyżki powyżej 85 528 zł.

Wybór formy opodatkowania

Wyboru formy opodatkowania jaka będzie obowiązywać przedsiębiorcę, dokonuje się na składanym celem rejestracji działalności, wniosku CEIDG-1. Zadeklarowana we wniosku forma opodatkowania będzie wówczas wiążąca. W przypadku zmiany formy opodatkowania, podatnik musi złożyć pisemne oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego, odpowiednio do 20 dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z tego tytułu.

Zmianę formy opodatkowania można także dokonać poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1.

Skala podatkowa w 2019 roku

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT podatek według zasad ogólnych skali pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali, co prezentuje poniższa tabela:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

do 85 528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

 

ponad 85 528 zł

15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W zeznaniu rocznym kwota zmniejszająca podatek rozliczona jest zgodnie ze schematem przedstawionym w poniższej tabeli:


Podstawa obliczenia podatku


Podatek wynosi
domiędzyponadPodatekkwota zmniejszająca podatek
8000 zł  

18%

1 440 zł
 8000 zł i 13 000 zł od 1 440 zł do 556,02 zł
wzór wyliczenia: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł
 13 000 zł i 85 528 zł 556,02 zł
 85 528 zł i 127 000 zł 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 złod 556,02 zł do 0 zł
wzór: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
  127 000 zł0 zł

Zalety skali podatkowej

  • podatnik nie odprowadza podatku, jeśli nie osiąga dochodu lub kiedy jego dochód nie jest większy od 8 000 zł,
  • odliczenia przez podatnika kosztów uzyskania przychodów,
  • ulgi podatkowe,
  • rozliczanie się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Wady skali podatkowej

  • podatnik osiągający większe dochody przechodzi na stawkę 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł.,
  • obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Wymienione w artykule zalety świadczą o tym, że skala podatkowa przynosi podatnikom wiele korzyści, ale jak każdy rodzaj opodatkowania ma też swoje wady.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów