Poradnik Przedsiębiorcy

Skala podatkowa - kiedy się opłaca dla przedsiębiorcy?

Wybrana forma opodatkowania ma wpływ na wielkość danin odprowadzanych do urzędu skarbowego. Ustawodawca, umożliwiając wybór różnych form opodatkowania (takich jak np. skala podatkowa), oczywiście uzależniony od spełnienia określonych ustawami kryteriów, dał przedsiębiorcy szansę na dokonywanie podatkowej optymalizacji zgodnej z przepisami prawa fiskalnego obowiązującego w kraju.

Na czym polega skala podatkowa?

Skala podatkowa to metoda opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT) według zasad ogólnych, z zastosowaniem tzw. progresji, czyli stawek podatku rosnących wraz z przekraczaniem ustalonych ustawowo progów.

Wybór formy opodatkowania

Jeśli skala podatkowa jako forma opodatkowania dotyczyła przedsiębiorcy w danym roku, to nie ma on obowiązku składania oświadczenia do fiskusa o wyborze tej formy na następny rok. Złożenie oświadczenia (pisemnego) jest konieczne wtedy, gdy w danym roku korzystał on z innej metody opodatkowania, a skala podatkowa jest jego wyborem na następny rok podatkowy. Wówczas przedsiębiorca musi złożyć do US dokument, w którym oświadcza, że rezygnuje z dotychczasowej metody opodatkowania i w nowym roku chce rozliczać się według skali podatkowej. Musi to uczynić w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, w którym chce się rozliczać na odmiennych zasadach.

Jeśli przedsiębiorca dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, wyboru formy opodatkowania musi dokonać na formularzu CEIDG-1. O ile jest to spółka, do złożenia oświadczenia zobligowani są wszyscy wspólnicy - składają je we właściwych dla siebie urzędach skarbowych.

Skala podatkowa w 2017 roku

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT podatek według zasad ogólnych skali pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali, co prezentuje poniższa tabela:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

do 85 528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

 

ponad 85 528 zł

15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W zeznaniu rocznym kwota zmniejszająca podatek rozliczona jest zgodnie ze schematem przedstawionym w poniższej tabeli:


Podstawa obliczenia podatku


Podatek wynosi
do między ponad Podatek kwota zmniejszająca podatek
6600 zł    

18%

1 188 zł
  6 600 zł i 11 000 zł   od 1 188 zł do 556,02 zł
wzór wyliczenia: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6600 zł) ÷ 4400 zł
  11 000 zł i 85 528 zł   556,02 zł
  85 528 zł i 127 000 zł   15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł od 556,02 zł do 0 zł
wzór: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
    127 000 zł 0 zł

Zalety skali podatkowej

  • podatnik nie odprowadza podatku, jeśli nie osiąga dochodu lub kiedy jego dochód nie jest większy od 3 091 zł,
  • odliczenia przez podatnika kosztów uzyskania przychodów,
  • ulgi podatkowe,
  • rozliczanie się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Wady skali podatkowej

  • podatnik osiągający większe dochody przechodzi na stawkę 32%,
  • obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Wymienione w artykule zalety świadczą o tym, że skala podatkowa przynosi podatnikom wiele korzyści, ale jak każdy rodzaj opodatkowania ma też pewne wady.