0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa skala podatkowa – jakie korzyści przyniesie w zeznaniu rocznym?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Najpopularniejsza forma opodatkowania – skala podatkowa – dzięki nowelizacji ustawy o PIT od 2020 roku posiada nową, niższą stawkę dla pierwszego progu podatkowego oraz niższą kwotę wolną od podatku. W jaki sposób nowa skala podatkowa jest liczona w 2020 roku? Przedstawiamy korzyści obniżenia stawki podatkowej w 2019 roku oraz wyjaśniamy, co jest rozumiane jako trzeci próg podatkowy.

Nowa skala podatkowa a obniżenie na 2019 rok I progu podatkowego

Ustawodawca w nowelizacji ustawy o PIT dla rozliczenia dochodu osiągniętego w 2019 roku ustanowił nową stawkę podatku dochodowego dla pierwszego progu podatkowego – 17,75% (do końca 2018 roku stosowana była stawka 18%). W związku ze zmianą skala podatkowa za cały 2019 rok prezentuje się następująco:

 • I próg podatkowy (do 85 528 zł dochodu):
  dochód x 17,75% – kwota zmniejszająca podatek;
 • II próg podatkowy (ponad 85 528 zł dochodu):
  15 181,22 zł + 32% nadwyżki dochodu ponad 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek.

Kwota zmniejszająca podatek w 2019 roku wynosi:

 • 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
 • 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
  Jak przedstawiała się skala podatkowa za 2019 rok, opisaliśmy we wskaźniku: Skala podatkowa - 2019.
  Stawka 17,75% w 2019 roku obowiązuje dla zaliczek na podatek dochodowy liczonych według skali podatkowej od okresu września, czyli w przypadku:
 • rozliczeń miesięcznych – za wrzesień, październik, listopad i grudzień,
 • rozliczeń kwartalnych – za III kwartał i IV kwartał.

Natomiast do zaliczek na podatek dochodowy liczonych w 2019 roku przed wprowadzeniem nowej stawki obowiązuje stawka 18% i to według niej powinny być liczone zaliczki za okres:

 • od stycznia do sierpnia (przy rozliczeniach miesięcznych) lub
 • od I kwartału do II kwartału (przy rozliczeniach kwartalnych).

W związku z powyższym, skoro część zaliczek wyliczana była w 18% a część 17,75% to w rozliczeniu rocznym za 2019 rok (jako że całość opodatkowuje się stawką 17,75%), podatnikom może wyjść niższy podatek lub nadpłata, którą urząd skarbowy zwróci na konto podatnika. Wyniknie z tego spora różnica niż gdyby rozliczenie dokonywane było bez zmian – w stawce 18%. Więc zmiana ta jest zdecydowanie korzystna dla podatników.

Przykład 1.
Pan Jacek w 2019 roku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą uzyskał dochód w kwocie 52 706,39 zł. W 2019 roku korzystał z małego ZUSu. Zaliczki należne i opłacone wyniosły 5 374,00 zł. Do obliczenia podatku za 2019 rok należy więc przyjąć poniższe dane:

 • Dochód = 52 706,39 zł
 • Składki społeczne = 1 379,21 zł
 • Składki zdrowotne (do odliczenia) = 3 518,09 zł
 • Zapłacone zaliczki w ciągu roku = 5 374,00 zł
 • Należne zaliczki w ciągu roku = 5 374,00 zł
 • Dochód po odliczeniach = 51 327,18 zł
 • Podstawa opodatkowania = 51 327,00 zł.

Stara skala podatkowa 2019 – 18%

Nowa skala podatkowa 2019 – 17,75%

Podstawa opodatkowania – 51 327,00 zł

Stawka podatku: 18%

Podatek – 8 682,84 zł (51 327 zł x 18% - 556,02 zł)

Podatek należny (po odliczeniach, zaokrąglony) –
5 165,00 zł (8 682,84 zł - 3 518,09 zł)

Nadpłata podatku – 209,00 zł (5 165,00 zł - 5 374,00 zł)

Podstawa opodatkowania – 51 327,00 zł

Stawka podatku: 17,75%

Podatek – 8 562,24 zł (51 327 zł x 17,75% - 548,30 zł)

Podatek należny (po odliczeniach, zaokrąglony) –
5 044,15 zł (8 562,24 zł - 3 518,09 zł)

Nadpłata podatku – 330,00 zł (5 044,15 zł - 5 374,00 zł)

Zgodnie z powyższym, za 2019 rok pan Jacek przy rozliczeniu rocznym uzyska zwrot w kwocie 330 zł w związku z dokonaną nadpłatą podatku dochodowego. Natomiast gdyby nowa skala podatkowa nie weszła, to przy rozliczeniu rocznym pan Jacek uzyskałby zwrot w kwocie 209 zł w związku z dokonaną nadpłatą podatku dochodowego. Różnica – 121 zł.

Jak prezentuje się nowa skala podatkowa w 2020 roku?

Podatnicy, którzy w 2020 roku skorzystają z formy opodatkowania skalą podatkową, będą mogli skorzystać ze stawki 17% dla pierwszego progu podatkowego. W związku z tym skala podatkowa za cały rok 2020 prezentuje się następująco:

 • I próg podatkowy (do 85 528 zł dochodu):
  dochód x 17% – kwota zmniejszająca podatek;
 • II próg podatkowy (ponad 85 528 zł dochodu):
  14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek.

Kwota zmniejszająca podatek w 2020 wynosi:

 • 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
 • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,80 zł (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Jak można zauważyć, nowa skala podatkowa posiada stawkę podatku mniejszą o jeden punkt procentowy oraz adekwatną kwotę wolną od podatku. Mimo że kwota wolna jest niższa to w stosunku do niższej stawki podatku, to w dalszym ciągu jest ona korzystna dla podatnika.

Przykład 2.
Pani Mariola w 2020 roku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą uzyskała dochód w kwocie 64 701,63 zł. W 2020 roku korzystała ona z małego ZUSu. W 2020 roku należne i zapłacone zaliczki wyniosły łącznie 7 238,00 zł.

W związku z powyższym w 2020 roku pani Mariola przy rozliczeniu rocznym będzie musiała zapłacić podatek w kwocie 2 738,29 zł.

Obliczenia:
Dochód – 64 701,63 zł
Składki społeczne – 2 928,37 zł
Składki zdrowotne – brak ze względu na brak wskaźnika na 2020 rok
Zapłacone zaliczki w ciągu roku – 7 238,00 zł
Należne zaliczki w ciągu roku – 7 238,00 zł
Dochód po odliczeniach – 61 773,26 zł
Podstawa opodatkowania – 61 773,00 zł
Stawka podatku: 17%
Podatek - 9 976,29 zł (61 773 zł x 17% - 525,12 zł)
Podatek do zapłaty – 2 738,00 zł (9 976,29 zł - 7 238,00 zł)

Nowa skala podatkowa a III próg podatkowy

W zmianach podatkowych należy wyszczególnić, że w roku 2019 nie tylko weszła w życie nowa skala podatkowa, ale również danina solidarnościowa, zwana potocznie „III progiem podatkowym”. Danina ta obejmuje podatników, którzy uzyskują rocznie dochód przekraczający 1 mln złotych. Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4% i liczona jest od nadwyżki ponad 1 mln złotych.

Danina solidarnościowa dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych lub postawionych do dyspozycji od 1 stycznia 2019 roku. Opodatkowania w III progu podatkowym może objąć różnego rodzaju dochodów niezależnie od źródła ich pochodzenia – zarówno w skali podatkowej, podatku liniowego, jak i ryczałtu ewidencjonowanego.
Opłacana jest jednorazowo raz na rok (nie opłaca się jej w formie zaliczek) i rozliczana na druku DSF-1. Termin zapłaty daniny to 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym, czyli w tym samym terminie, co rozliczenie zeznań rocznych. W przypadku rozliczenia 2019 roku termin zapłaty daniny i złożenia formularza DSF-1 przypada na 30 kwietnia 2020 roku.

Więcej na temat daniny solidarnościowej zostało omówione w artykule: Danina solidarnościowa - czym jest i kogo obowiązuje?
Przykład 3.
Pani Helena osiągnęła ze swojej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową w 2019 roku dochód w wysokości 1 420 000 złotych. Jako że w 2019 roku obowiązuje nowa skala podatkowa, podatek wyniesie 459 012 zł.

Obliczenia:
Podatek według skali:
17,75% * 85 528 zł + 32% * 1 334 472 zł = 15 181,22 zł + 427 031,04 zł = 442 212,26 zł

Danina solidarnościowa:
1 420 000 zł - 1 000 000 zł = 420 000 zł
420 000 zł * 4% = 16 800 zł

Łącznie podatek:
442 212,26 zł + 16 800 zł = 459 012,26 zł ≈ 459 012 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów