Poradnik Przedsiębiorcy

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2017

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego dochodu, jednak nie niższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw liczona z wpłatami z zysku.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku

Okres 2017 r.

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału

4404,17 zł

4390,54 zł

4.477,18 zł

4.510,86 zł

Stawka

9%

Kwota

396,38 zł

395,15 zł

402,95 zł

405,98 zł