0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowód osobisty - skutki posiadania nieważnego dokumentu tożsamości

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dowód osobisty jest jednym z dokumentów stwierdzających tożsamość obywatela RP lub innego państwa.

Szczegółowe regulacje w przedmiocie wydawania dowodów osobistych zawarto w Ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (dalej: ustawa o.d.o). Wspominany akt prawny określa komu i w jakich przypadkach jest wydawany dokument tożsamości oraz m.in. skutki jego nieważności.

Kto musi posiadać dowód osobisty?

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ustęp 2, ustawy o.d.o. do posiadania dowodu osobistego jest zobowiązana osoba, która ukończyła 18 lat oraz jest obywatelem polskim i zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ile czasu jest ważny dowód osobisty?

Zasadniczo dowód osobisty ważny jest przez 10 lat od daty jego wydania. 5-letnia ważność tego dokumentu obowiązuje w stosunku do osób, które nie ukończyły 5. lat.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Z kolei dowód wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, pod warunkiem że osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Co grozi za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym?

Odpowiedzialności prawnej podlega ten, kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty lub nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego. Karą za tego typu czyny jest ograniczenie wolności lub kara grzywny, która może sięgać nawet do 5.000 zł.

Kiedy wymienić dowód osobisty?

Dowód osobisty należy wymienić m.in. nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu (o tym, kiedy jeszcze wymienić dowód osobisty stanowi art. 46 ustawy o.d.o).

Ponadto warto dodać, że od 1 stycznia 2010 r. wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.

E-dowód osobisty

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest on wydawany osobom powyżej 12 roku życia (muszą mieć skończone 12 lat) i zawierają odciski palców i podpis. Zmiana ta została wprowadzona od 8 listopada 2021 r., a złożenie wniosku wymaga wizyty w urzędzie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów