0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu a składka zdrowotna w 2022 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu dotyczą większości rozliczeń podatkowych od 2022 roku. Obecnie przedsiębiorcy spieszą się z wykupem samochodów z leasingu aby móc skorzystać z preferencyjnego rozliczenia ich sprzedaży bez podatku dochodowego. Ci, którzy nie mogą pozwolić sobie na wykup aut do końca 2021 roku lub zwyczajnie nie chcą tego robić muszą mieć na uwadze, że wraz z początkiem 2022 roku sprzedaż samochodu a składka zdrowotna będą pojęciami ściśle powiązanymi. Sprawdzamy dlaczego!

Sprzedaż samochodu a składka zdrowotna na ryczałcie

Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od wysokości wypracowanego przychodu u ryczałtowców. Sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu wobec tego ma wpływ na wysokość składki zdrowotnej, ponieważ uzyskany przychód jest przychodem w ramach działalności gospodarczej. W przypadku ryczałtowców przychód ze sprzedaży samochodu opodatkowany jest stawką 3% ryczałtu. Wartość sprzedaży samochodu zwiększa przychód z tytułu sprzedaży towarów i usług podstawowej działalności, skutkiem czego podatnik może szybciej przekroczyć limit składki zdrowotnej. 

Przykład 1. 

Pan Jan rozlicza się na zasadach ryczałtu. Co miesiąc uzyskuje przychód średnio w kwocie 5000 zł. W lipcu 2022 planuje sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu w styczniu 2022. Jaki wpływ na składkę zdrowotną ma sprzedaż samochodu?

Szacunkowa wartość łącznego przychodu w 2022 roku z regularnej sprzedaży wynosi 60.000 zł (5.000 x 12 miesięcy). Oznacza to, że comiesięczna składka zdrowotna będzie wyliczana jako 60% x przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 roku x 9% ponieważ przychód ze sprzedaży nie przekroczył 60.000 zł. Uzyskując choć 1 zł przychodu ze sprzedaży pojazdu pan Jan będzie opłacał składki zdrowotne w dwóch kwotach:

  • od stycznia do czerwca - w wysokości 60% x przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 roku x 9%

  • od lipca do grudnia - w wysokości przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 roku x 9%.

Dodatkowo, z racji tego, że cały przychód uzyskany w 2022 roku przekroczył kwotę 60.000 zł, po zakończonym roku pan Jan będzie zobowiązany do dopłaty różnicy w wysokości składki zdrowotnej za 6 miesięcy (od stycznia do czerwca).

Sprzedaż samochodu a składka zdrowotna na podatku liniowym

W przypadku opodatkowania dochodu podatkiem liniowym sprzedaż samochodu również traktowana jest jako przychód z działalności. Wykupując auto z leasingu w kosztach ujmuje się wyłącznie kwotę wykupu. Różnica pomiędzy sprzedażą a wykupem zwiększa dochód będący podstawą odliczenia składki zdrowotnej. 

Przykład 2. 

Pan Aleksander prowadzi firmę opodatkowaną podatkiem liniowym i korzysta ze zwolnienia z VAT. W lutym 2022 roku wykupił z leasingu samochód i otrzymał fakturę na kwotę 2.000 zł. Pojazd sprzedał w tym samym miesiącu wystawiając fakturę na 50.000 zł. Dodatkowo, w lutym 2022 z regularnej sprzedaży uzyskał dochód w wysokości 100.000 zł. Jak kształtuje się sprzedaż samochodu a składka zdrowotna?

W przypadku podatku liniowego podstawą opodatkowania jest dochód. Gdyby nie sprzedaż samochodu pan Aleksander opłacił by składkę zdrowotną w kwocie 4.900 zł (100.000 x 4,9%). Sprzedaż samochodu spowoduje wzrost składki zdrowotnej, ponieważ dochód wyniesie 148.000 zł (100.000 + 50.000 - 2.000) czyli składka zdrowotna wyniesie 7.252 zł (148.000 x 4,9%). Oznacza to wzrost wysokości składki zdrowotnej aż o 2.352 zł.

Składka zdrowotna opłacana od 2022 roku nie podlega odliczeniu!

Sprzedaż samochodu a składka zdrowotna na skali podatkowej

W przypadku opodatkowania dochodu na zasadach skali podatkowej sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu również wpływa na wysokość składki zdrowotnej. Ma to związek z tym, że podstawą wyliczenia składki zdrowotnej jest dochód, a sprzedaż samochodu stanowi przychód z działalności, który powiększa wysokość dochodu.

Przykład 3.

Pan Łukasz prowadzi firmę opodatkowaną na zasadach ogólnych (skala podatkowa) i korzysta ze zwolnienia z VAT. W lutym 2022 roku wykupił z leasingu samochód i otrzymał fakturę na kwotę 2.000 zł. Pojazd sprzedał w tym samym miesiącu wystawiając fakturę na 50.000 zł. Dodatkowo, w lutym 2022 z regularnej sprzedaży uzyskał dochód w wysokości 100.000 zł. Ile będzie wynosić składka zdrowotna za luty 2022?

W przypadku skali podatkowej podstawą opodatkowania jest dochód. Gdyby nie sprzedaż samochodu pan Aleksander opłacił by składkę zdrowotną w kwocie 9.000 zł (100.000 x 9%). Sprzedaż samochodu spowoduje wzrost składki zdrowotnej ponieważ dochód wyniesie 148.000 zł (100.000 + 50.000 - 2.000) czyli składka zdrowotna wyniesie 13.320 zł (148.000 x 9%). Oznacza to wzrost wysokości składki zdrowotnej aż o 4.320 zł.

Podsumowując, sprzedaż samochodu zwiększa nie tylko podatek dochodowy do zapłaty do US na skutek wzrostu dochodu ale ma wpływ również na wysokość składki zdrowotnej podlegającej wpłacie do ZUS. Dlatego warto zaplanować sprzedaż samochodu aby np. w ramach tego samego miesiąca ponieść koszt zakupu nowego auta, który obniży dochód do opodatkowania. Rozwiązanie takie nie sprawdzi się u ryczałtowców, w przypadku których koszty nie mają wpływu na wysokość ryczałtu i składki zdrowotnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów