Poradnik Przedsiębiorcy

Towar od nievatowca otrzymany wcześniej niż faktura

Zamówione towary handlowe dotarły do mnie w grudniu, ale bez faktury. Została ona dosłana w styczniu. Dodam, że dostawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Co mam w takiej sytuacji zrobić?

Andrzej, Brzeg

 

Według obowiązujących przepisów, towar od nievatowca, do którego jeszcze Pan nie otrzymał faktury, należy wycenić w dniu otrzymania dostawy i dokonać wpisu do KPiR na podstawie specyfikacji towarów, nie później niż w dniu przekazania towarów do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Tworzenie specyfikacji nie jest konieczne, jeżeli do towarów został załączony dokument WZ. W chwili otrzymania faktury kosztowej, należy porównać dokonany zapis z fakturą jeżeli chodzi o kwotę i jeśli wystąpiły jakieś różnice w wartości, trzeba je zaksięgować w dniu otrzymania faktury.

W tym konkretnym przypadku, gdy otrzymana faktura nie ma naliczonego VAT, data jej otrzymania nie ma większego znaczenia, poza ewentualnym doksięgowaniem różnic w wartości towaru. Natomiast jeżeli faktura miałaby naliczony VAT, to mógłby go Pan odliczyć dopiero w styczniu, w miesiącu otrzymania faktury.