0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na zakup kasy fiskalnej starego typu - czy zostanie przywrócona?

Wielkość tekstu:

W obecnym okresie, w celu wsparcia przedsiębiorców rząd wprowadza wiele zmian na gruncie podatkowych. Jednym z form pomocy z którą wystąpił Rzecznik MŚP jest zmiana w zakresie refundacji kas fiskalnych. Sprawdź, czy ulga na zakup kasy fiskalnej starego typu zostanie przywrócona!

Ulga na kasę fiskalną - jak jest obecnie?

Od 1 maja 2019 roku ulga na zakup kasy fiskalnej dotyczy wyłącznie kas fiskalnych online. Dotyczy ona podatników:

  • u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej online i rozpoczęli prowadzenie ewidencji na takiej kasie w obowiązujących ich terminach,

  • którzy rozpoczęli dobrowolnie prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej online i jednocześnie nie ewidencjonowali dotychczas sprzedaży na kasie rejestrującej (ani starego ani nowego typu).

Jak również podatników, którzy przepisami zobowiązani zostali do wymiany kasy rejestrującej w ustawowym terminie.

Taki podatnik może odliczyć 90% wysokości ceny zakupu kasy, jednocześnie nie więcej niż 700 zł. 

Zatem obecnie ulga na zakup kasy dotyczy wyłącznie kas fiskalnych online. Nie przysługuje ona na zakup kas fiskalnych starego typu, tj. kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Czy ulga na zakup kasy fiskalnej starego typu zostanie przywrócona?

Rzecznik MŚP wystąpił z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Finansów, w którym wskazał możliwość przywrócenia częściowej refundacji na zakup kasy starego typu, która mogłaby obowiązywać w okresie, w którym przepisy dopuszczają zakup takich kas. Taki postulat jest popierany szczególnie obecną sytuacją gospodarki kraju (związaną z epidemią). Analogiczny wniosek został sporządzony dwa razy w poprzednim roku. W obu przypadkach Minister Finansów nie poparł tego stanowiska (wnioski zostały negatywnie rozpatrzone). Jednak możliwe jest, że w związku z epidemią pomysł Rzecznika zostanie w końcu zaakceptowany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów