0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin zgłoszenia do CRBR wydłużony!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Termin zgłoszenia do CRBR został ponownie przesunięty. Pierwotnie, wpisu należało dokonać do 13 kwietnia, jednakże pod wpływem epidemii koronawirusa i paraliżu gospodarki, zmieniono tą datę na 13 lipca. Kolejnym kłopotem były usterki techniczne, które również uniemożliwiły dokonania wpisu. Przeczytaj czym jest i kiedy ostatecznie mija termin zgłoszenia do CRBR

Czym jest CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych)?

CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) jest prowadzony przez Ministra Finansów i stanowi publiczny rejestr, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych, sprawujących bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Rejestr CRBR jest jawny i prowadzony jest w formie elektronicznej. Wszystkie zawarte w nim informacje udostępniane są bezpłatnie.
Celem utworzenia CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Kto ma obowiązek zgłosić się do CRBR

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obowiązkowo muszą zostać zgłoszone wszystkie spółki prawa handlowego, podlegające obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym wyjątkiem są spółki partnerskie i publiczne spółki akcyjne.

Spółki, które mają obowiązek zgłaszać i aktualizować informacje w rejestrze, to:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki proste spółki akcyjne,
  • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Spółka postawiona w stan likwidacji lub upadłości, również podlega obowiązkowi zgłoszenia informacji oraz aktualizacji zgłoszenia w CRBR. 

Zgłoszenie informacji do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, zarejestrowanych KRS i prowadzące działalność w Polsce w formie oddziału.

Termin zgłoszenia do CRBR przedłużony!

W związku z brakiem dostępu do strony internetowej rejestru, trudnościami w trakcie wypełniania formularza i wydłużonym czasem akceptacji zgłoszeń, resort finansów podjął decyzję, aby wydłużyć termin zgłoszenia do CRBR do 14 lipca br. Dzięki wprowadzonym zmianom, do biegu terminów nie wlicza się 13 lipca.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lipca 2020 r. bez konsekwencji dla rejestrujących się.
Jak można przeczytać na stronie MF, trwają prace nad rozwiązaniem trudności.
Sankcje za brak zgłoszenia lub dokonania zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od ich zaistnienia, może spowodować nałożenie na spółkę kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów