Poradnik Przedsiębiorcy

Usługi turystyczne - VAT marża - na kasie fiskalnej

Jak prawidłowo ewidencjonować sprzedaż, świadcząc usługi turystyczne opodatkowane na zasadzie VAT marży? Na czym polega rejestrowanie ich na kasie fiskalnej? Co oznacza stawka zero techniczne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Usługi turystyczne - obce i własne

Podstawą opodatkowania VAT przy świadczeniu usług turystycznych co do zasady jest marża (czyli różnica między kwotą do zapłaty przez nabywcę usługi a kosztami, jakie poniósł podatnik dla bezpośredniej korzyści turysty), którą należy jeszcze pomniejszyć o podatek należny.

Usługi turystyczne należy rozróżniać na obce - opodatkowane na zasadzie wspomnianej marży - i własne, wymagające przyporządkowania właściwej stawki VAT. Ze względu na wprowadzony podział do pierwszej grupy przykładowo można zaliczyć hotel, wyżywienie, ubezpieczenie czy transport podczas zorganizowanej wycieczki. A dla porównania, w przypadku drugiej grupy - świadczenie usług instruktora windsurfingu lub przewodnika we własnym imieniu i na własny rachunek.

Uwaga!

Zgodnie z ustawą o VAT usługa hotelowa sama w sobie nie jest usługą turystyczną, może jednak stanowić jej składnik.

Usługi turystyczne - ewidencja na kasie fiskalnej

Przy ewidencji usług turystycznych za pomocą kasy fiskalnej nie bierze się pod uwagę wyłącznie marży ustalonej w sposób wskazany w art. 119 ust. 2 ustawy, lecz całą kwotę należną z tytułu świadczeń, jaką nabywca zobowiązany jest uregulować.

Kasy rejestrujące mają alfabetycznie oznaczone stawki podatku, od “A” do “G”, i z założenia nie pozwalają na wykazanie sprzedaży opodatkowanej tylko od marży, dla której nie wyodrębnia się kwoty VAT. W celu rozwiązania tej niedogodności należy kolejną wolną literę (odpowiadającą wartości 0%) przeznaczyć dla usług turystycznych. Ponadto serwisant, programując kasę, powinien odnotować ten fakt w jej książce serwisowej. Nasuwa się jednak pytanie, czy użycie stawki 0% jest zasadne?

Uwaga!

Tylko stawka 23% jest sztywno przypisana do litery “A”. Pozostałe stawki można oznaczyć w dowolnej kolejności.

Usługi turystyczne - jaka stawka VAT?

Stawki 0% przypisanej dla sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży nie można traktować stricte jako stawki podatku, gdyż z założenia pełni funkcję tzw. zera technicznego. Dzięki niej za pomocą kasy ewidencjonowana jest wartość brutto sprzedaży (wraz z opodatkowaną marżą). W efekcie podatnik świadczący usługi turystyczne wystawia paragon fiskalny na całą kwotę w jednej pozycji i nie wyodrębnia podatku należnego VAT.