0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż nowych towarów w systemie VAT marża – czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz popularniejszą praktyką stosowaną wśród przedsiębiorców staje się sprzedaż nowych towarów w systemie VAT marża. Tego typu działania najczęściej można zaobserwować przy sprzedaży na aukcjach internetowych towarów takich jak telefony czy tablety. Co do zasady procedura VAT marża dotyczy m.in. towarów używanych, a stosowanie jej dla towarów nowych może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Jakie skutki może nieść za sobą sprzedaż nowych towarów w systemie VAT marża? Odpowiedź w artykule.

System VAT marża – na czym polega?

W procedurze VAT marża podatnik jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT jedynie od kwoty marży. Marżę natomiast stanowi różnica między należnością zapłaconą przez nabywcę towarów lub usług a ceną nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku VAT.

Procedura VAT marża jest korzystna dla sprzedawcy, gdyż umożliwia naliczenie podatku VAT jedynie od kwoty marży, a nie od całości należności, przez co zobowiązanie wobec US jest zdecydowanie niższe.

Nabywca otrzymujący fakturę VAT marża nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

System VAT marża dotyczy jednak wybranych transakcji. Zgodnie z ustawą o VAT procedura VAT marża może mieć zastosowanie jedynie przy:

  • świadczeniu usług turystycznych (art. 119 ust. 1),
  • dokonywaniu dostaw dzieł sztuki (art. 120 ust. 4),
  • dokonywaniu dostaw przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (art. 120 ust. 4),
  • dokonywaniu dostaw towarów używanych (art. 120 ust. 4).

VAT marża dla dostaw towarów używanych

Procedurę VAT marża dla dostaw towarów używanych reguluje art. 120 ustawy o VAT. Z kolei definicja towarów używanych została zawarta w art. 120 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy, zgodnie z którą za towary używane uważa się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz metale szlachetne lub kamienie szlachetne. Podatnicy mogą skorzystać z procedury VAT marża, jeśli zakupione towary przeznaczone są do dalszej odsprzedaży.

Co ważne, oprócz rodzaju sprzedawanego towaru przy zastosowaniu metody VAT marża istotne jest także źródło jego pochodzenia, a dokładniej podmiot, od którego przedmiot został zakupiony. Zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT towary te powinny zostać nabyte od:

  • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  • podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  • podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Stawka VAT dla towarów używanych objętych procedurą VAT marża przy sprzedaży wynosi 23%. W sytuacji, gdy towary używane są przedmiotem eksportu, wówczas po spełnieniu określonych warunków marża opodatkowana jest stawką 0%.

Zastosowanie procedury VAT marża dla towarów używanych nie jest obowiązkowe. Podatnik, który nie chce z niej skorzystać, może zastosować opodatkowanie podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

Sprzedaż nowych towarów w systemie VAT marża – konsekwencje

W związku z faktem, że w ostatnim czasie zaobserwowano znaczący wzrost sprzedaży nowych towarów w systemie VAT marża, Ministerstwo Finansów wydało specjalny komunikat ostrzegający o negatywnych konsekwencjach z tym związanych. Można w nim przeczytać, że podatnicy, u których stwierdzono obrót tego rodzaju asortymentem, opodatkowany w procedurze VAT marża, otrzymają powiadomienia o stwierdzonych przypadkach stosowania tej procedury w zakresie nowych towarów. Powiadomienia te będą docierały drogą mailową bądź SMS-em.

Ministerstwo finansów przypomina także o sankcjach związanych z nieprawidłowym stosowaniem procedury VAT marża dla dostaw nowych towarów. Takie praktyki mogą być uznawane za chęć zaniżenia podstawy opodatkowania VAT, w skutek czego powstaje zaległość podatkowa, a podatnik taki podlega sankcji VAT. MF przypomina także, że zastosowanie procedury VAT-marża przy jednoczesnym odliczeniu podatku naliczonego od zakupu towarów jest niezgodne z przepisami ustawy o VAT i również może prowadzić do powstania zaległości podatkowej oraz sankcji VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów