0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Warunki zwrotu VAT - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czynni podatnicy VAT posiadający nadwyżkę podatku VAT od zakupów nad podatkiem VAT od sprzedaży po spełnieniu określonych warunków mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT. Ustawodawcy wprowadzili nową opcję zwrotu tego podatku na rachunek VAT przedsiębiorcy. Jakie są warunki zwrotu VAT na nowych zasadach? W niniejszym artykule przedstawiamy zalety i wady tego rozwiązania.

Jakie obowiązki mają czynni podatnicy VAT?

Czynni podatnicy VAT niezależnie od tego, czy dokonali rejestracji do VAT obowiązkowo, czy dobrowolnie, muszą za każdy okres rozliczeniowy składać JPK_V7 i płacić podatek z nich wynikający.

W razie wystąpienia czynności takich jak:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – zakup towarów z Unii Europejskiej,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – sprzedaż towarów do UE,
  • sprzedaż usług do Unii Europejskiej, dla których podatnikiem jest ich nabywca,

- przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE składają także informację podsumowującą VAT-UE.

W celu ustalenia podatku VAT do zapłaty należy od wartości podatku należnego (VAT od sprzedaży) odjąć wartość podatku naliczonego (VAT od zakupów). Różnica stanowi kwotę do wpłaty na odpowiednie konto bankowe.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje indywidualny mikrorachunek podatkowy, na który przedsiębiorcy będą uiszczać m.in. zobowiązania z tytułu podatku VAT.
W ostatnim czasie zwiększyła się liczba obowiązków przedsiębiorców, a co za tym idzie ewentualnych sankcji podatkowych. Do najważniejszych zmian z ostatnich miesięcy zaliczyć możemy:

  • konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów na białej liście (sankcje dla nabywców w odniesieniu do transakcji powyżej 15 000 zł brutto),
  • obowiązkowy split payment dla części transakcji (sankcje dla transakcji powyżej 15 000 zł brutto dla nabywców).

Uprawnienia podatników VAT

Posiadanie statusu czynnego podatnika VAT to nie tylko obowiązki, lecz także przywileje. Najważniejszym z nich jest możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Odliczenie podatku VAT od dokonywanych zakupów przez podatników jest możliwe pod warunkiem, że nabyte towary lub usługi będą wykorzystywane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Trzeba pamiętać, że prawo do odliczenia VAT przysługuje nie wcześniej niż w okresie otrzymania faktury.

Nie każdy zakup związany z czynnościami opodatkowanymi daje prawo do odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorca nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony m.in. wtedy, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący, transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku, zakupy dotyczą usług hotelowych czy gastronomicznych.
Jeżeli VAT odliczony od zakupów jest większy niż VAT należny wynikający z faktur sprzedaży, to w takiej sytuacji czynny podatnik VAT może zdecydować się na przeniesienie nadpłaty na kolejny okres rozliczeniowy lub wnioskować o zwrot nadwyżki podatku VAT. Podatnicy VAT chcący ubiegać się o zwrot podatku VAT, powinni zweryfikować warunki zwrotu VAT na nowych zasadach. Ustawodawca dał podatnikom możliwość przyspieszonego zwrotu VAT, jednak nie każdy przedsiębiorca będzie zadowolony z takiej formy, gdyż dotyczy to wyłącznie zwrotu podatku na rachunek VAT. W praktyce oznacza to mniej formalności, szybszy zwrot środków, ale jednocześnie ograniczenie możliwości ich przeznaczenia. Podatnik nie może dobrowolnie dysponować środkami zgromadzonymi na koncie VAT.

Warunki zwrotu VAT na nowych zasadach

Podstawą otrzymania zwrotu podatku VAT jest złożenie JPK_V7, w której podatnik ubiega się o zwrot tego podatku w określonym terminie. Zwrot podatku VAT może być teraz łatwiejszy i szybszy, pod warunkiem że zdecydujemy się na wnioskowanie o niego na rachunek VAT. Co więcej, warunki zwrotu VAT na nowych zasadach, czyli na rachunek VAT, nie wymagają od podatnika spełnienia żadnych dodatkowych wymagań. Przedsiębiorcy oczekujący na zwrot VAT na rachunek VAT mają zagwarantowane szybkie uzyskanie środków pieniężnych, ponieważ ten szczególny rodzaj zwrotu VAT wiąże się z brakiem możliwości przedłużenia terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Art. 87 ust. 6a ustawy o VAT
„Na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia”.

W jaki sposób ubiegać się o zwrot VAT na rachunek VAT?

Wniosek o zwrot VAT na rachunek VAT składamy wraz z JPK_V7. Należy wówczas zaznaczyć w JPK_V7 pozycję P_55 „Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy”. Nie ma potrzeby składania odrębnego wniosku o zwrot VAT na rachunek VAT, skuteczne jest zaznaczenie odpowiedniej pozycji w JPK_V7.

Czy warto skorzystać z nowej opcji zwrotu VAT?

Warunki zwrotu VAT na nowych zasadach są zdecydowanie łatwiejsze do spełnienia niż ma to miejsce w przypadku wnioskowania o przyspieszony zwrot podatku w terminie 25 dni na tradycyjny rachunek przedsiębiorcy. Przypomnijmy, że podatnik ubiegający się o przyspieszony zwrot podatku, musi spełnić szereg wymogów określonych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.

Inną opcją jest zwrot podatku VAT w standardowym terminie 60 dni na tradycyjny rachunek bankowy. Warunków do spełnienia jest wówczas mniej, jednak czas oczekiwania na pieniądze – znacznie dłuższy. Termin przedłużony zwrotu VAT wynosi 180 dni od dnia złożenia JPK_V7.

Skorzystanie z opcji zwrotu podatku VAT na rachunek VAT jest szybkie, mniej skomplikowane i dostępne dla każdego przedsiębiorcy, jednak z drugiej strony trzeba liczyć się z ograniczeniem możliwości przeznaczenia zwróconych środków pieniężnych. Z konta VAT można zapłacić jedynie zobowiązania z tytułu podatku VAT, PIT, CIT, składki ZUS, podatek akcyzowy, należności celne oraz podatek VAT wynikający z faktur zakupu, na rachunek VAT sprzedawcy.

Decyzja, w jakim trybie przedsiębiorca wnioskuje o zwrot nadwyżki VAT, należy do samego podatnika, dlatego warto przeanalizować dostępne opcje w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i spełnienia wymogów określonych w ustawie o VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów